Exploring Great Taste!

En intervju med Gisela Broman

Santa Maria och Paulig Professional flyttade in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor den 29 februari 2016 med 180 medarbetare. Tanken när man kommer in på kontoret är att det ska avspegla Paulig Groups mission ”Exploring Great Taste”.

Santa Marias tidigare kontor var trångbott och i behov av bättre arbetsmiljö. Vid en utvärdering kom det fram att många platser stod tomma stora delar av arbetsdagen, då medarbetarna var på möten eller ute och reste. Man ansåg även att det behövdes skapa mer rörelse i kontoret för att mötas mer.

Projektet med det nya kontoret höll på i drygt 1 år. Något som var viktigt för Santa Maria och Paulig Professional var att inkludera medarbetarna och få deras perspektiv och synpunkter. Totalt anordnades tre workshops, den första handlade om brainstorming vad man ville ha på det nya kontoret. På den andra diskuterades det hur man skulle arbeta med aktivitetsbaserat och den sista workshopen genomfördes efter att de flyttat in i den nya lokalen.
I början av processen fanns det ett visst motstånd till aktivitetsbaserat då många var främmande till vad det innebar. Genom att alla medarbetare fick vara delaktiga i processen så har det nya kontoret blivit väldigt uppskattat av medarbetarna. Förändringsprocessen har varit likväl en fråga om kontoret som människorna.

Dock är det fortfarande en ständig process att få kontoret att fungera och att alla ytor blir nyttjade. Man kan se att vissa platser är mer populära och andra mindre, samt att få medarbetarna att nyttja hela kontoret och röra på sig mer.

Samarbetet mellan medarbetarna har man arbetat med, då det nya kontoret har gjort att vissa tycker att man tappat samhörighet med sin avdelning. Detta har man bland annat löst genom att avdelningarna har bestämda möten och platser vissa dagar där man ses och arbetar. Däremot har man sett en positiv effekt i att avdelningarna har börjat samarbeta mer med varandra, de byter kunskap genom det aktivitetsbaserade kontoret.