Volvo Cars Groups förändringsresa till ett nytt arbetssätt

Intervju med Maria Forsell

Volvo Car Groups förändringsresa startade 2011 med ny ägare och ny strategi med nya mål som innebar en förändring av sättet att arbeta för att uppnå målen på ett effektivare sätt, berättar Maria Forssell, chef för Day@work programmet på Volvo Cars Group.

Ett av företagets mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och företagsledningen ville ha en arbetsmiljö som bättre stöttar medarbetarna i alla deras dagliga arbetsuppgifter. Arbetsmiljön ska spegla företagskulturen och stötta tvärfunktionellt samarbete, kreativitet och lärande som behövs för att utveckla innovativa lösningar för kunderna.
Vi skaffade oss kunskap om området, vad som händer i vår omvärld, vilka trender som påverkar arbetsmiljön, vad forskningen visade och vad andra företag gör. Vi kunde inte kopiera vad någon annan hade gjort utan definierade vår egen plan baserad på vår strategi och vision. Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller kontorsutveckling och det kommer jag att berätta mer om, säger Maria Forssell, programansvarig, Volvo Car Group.

Designed around you@work, i dagligt tal DAY@work, är Volvo Cars tolkning av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Det är ett globalt förändringsprogram med tre huvudspår:

People – den psykosociala arbetsmiljön. Det krävs förändring i arbetssätt och styrning och alla personalprocesser har setts över.Place – den fysiska arbetsmiljön baserad på verksamhetens aktiviteter. På arbetsplatsen finns ergonomiskt utrustade arbetsstationer liksom flera alternativa sittplatser och mötesutrymmen.
Technology – de tekniska hjälpmedel som stöttar medarbetarna och gör dem mer flexibla samt gör det möjligt att minska pappershanteringen.

Företagets olika verksamheter har varierande förutsättningar och det är deras behov som styr. Det finns ett generiskt koncept som utvecklas kontinuerligt för att stötta olika aktiviteter.

Volvo Car Groups första aktivitetsbaserade kontor invigdes i Göteborg 2013. Idag arbetar 1500 medarbetare i denna miljö och den globala resan fortsätter, berättar Maria Forssell.