Volvo bygger både akivitetsbaserade kontor och kontor med fasta platser

En intervju med Jonas Westerlund

Jonas Westerlund arbetar som Workplace Management Director på Volvo Group och har just nu 33 kontorsprojekt igång, i 14 olika länder varav 7 är aktivitetsbaserade. I början av januari flyttade Volvo Group in på sitt nya huvudkontor.

Detta är ett kontor med fasta platser men med flera glesa landskap och en stor mängd ytor för möten, interaktion och fokusarbete. Detta gör att kontoret inte upplevs som ett vanligt kontorslandskap med fasta platser, även fast det just är det. Medarbetarna är väldigt nöjda med deras nya kontor men det som kan bli en utmaning för organisationen är att få medarbetarna att arbeta på ett nytt sätt och samarbeta med varandra i nya ytor.

Det är nämligen så att om man sätter sig vid ett skrivbord i en ABW-miljö markerar man för sina medarbetare att man är okej med ljud runt om kring en och andra kan komma fram och prata eller diskutera ärenden med en. Detta, menar Jonas, är inte lika tydligt i ett öppet kontorslandskap med fasta platser. När du sitter vid din fasta plats accepterar du antagligen inte ljud hela tiden eller vill att andra ska komma fram och prata. Detta gör att hela kontoret blir tyst för man vill respektera varandra och inte störa. Detta är något som är viktigt att tänka på när man utformar nya kontor.

Enligt Jonas, så är utformningen av kontor en fråga som till viss del saknas på konferenser. Många pratar om förändringen till ett nytt kontor men få pratar konkret om layout och dimensionering, exempelvis hur många stolar ska man ha i konferensrummet? Hur många skrivbord kan man placera tillsammans? Vart ska de stå i förhållande till mötesrummet? Hur många fokusrum behövs? Om man glömmer bort dessa viktiga aspekter får man en dålig lösning på kontoret. Det kan bli så att flera ytor inte används och andra blir en bristvara. Jonas har märkt att projekt lätt prioriterar detta för lågt och att för mycket fokus hamnar på färg, mönster, former och möbler.