Varför valde Tetra Pak ett aktivitetsbaserat kontor & arbetssätt?

En intervju med Lasse Lundström

Tetra Pak möter stora utmaningar då man bedömer att konkurrensen kommer att hårdna de kommande åren. Samtidigt kommer deras kunder kräva lägre priser, bättre kvalité och mer innovation, uttrycker Lasse Lundström från Tetra Pak och beskriver varför de valde ett aktivitetsbaserat kontor & arbetssätt.

För att vara konkurrenskraftiga behöver Tetra Pak utmana och utveckla sitt arbetssätt och arbetsmiljö.
Aktivitetsbaserat arbetssätt för att Tetra Pak vill:

  • Stärka samarbete och kunskapsspridningen genom organisationen och mellan medarbetare
  • Öka både effektiviteten och produktiviteten
  • Skapa en arbetsplats som är mer säker och hållbar för de arbete som utförs
  • Skapa moderna arbetsplatser som de kan vara stolta över och därigenom bli en attraktiv arbetsplats för framtida arbetskraft.
  • Ha en arbetsplats som är stimulerande där medarbetarna kan ha kul optimera hur yta används

Hittills har Tetra Pak, skapat aktivitetsbaserade ytor för 1500 anställda i Lund och för 400 medarbetare globalt. Implementeringen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i Lund kommer innebära att 4 anläggningar i Malmö och Lund med två produktionsanläggningar kommer sammanföras till en site och påverkar 3400 medarbetare. Projektet beräknas vara färdig kvartal 1 2018, säger Lasse Lundström från Tetra Pak.