Fördjupa dig i arbetsmiljöfrågor här

Det finns många bra sidor som delar med sig av sin kunskap om arbetsmiljö och kontorsfrågor. Här följer en lista med värdefulla länkar som vi rekommenderar att besöka om ni söker efter mer information och inspiration.

Prevent
Prevent samlar information om arbetsmiljöarbete. De har värdefull information om lagar, regler och tillsyn. De har olika utbildningar i arbetsmiljö och mycket läsbart material som går att köpa som böcker eller ladda ner direkt. https://www.prevent.se

Sunt Arbetsliv
Sund arbetsliv inspirerar till att skapa en friskt och sund arbetsplats genom att erbjuda utbildningar och konferenser inom ämnen som organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation. https://www.suntarbetsliv.se

Afa försäkringar
Afa försäkringar har en del informations- och stödmaterial som berör arbetsmiljö och försäkringar. Försäkringar som hjälper till ifall exempelvis en skada skulle uppstå på arbetsplatsen. De har forskningsrapporter med statistik som man kan ta del av.
https://www.afaforsakring.se

Previa
Företagshälsa som jobbar för att öka organisationers kunskap om arbetsmiljö. De har tjänster med expertkompetens som arbetar på plats hos organisationer med att engagera dina medarbetare, skapa en positiv arbetsmiljö och utveckla ledarskapet. De har även utbildningar och en sida fylld med artiklar om hälsofrämjande frågor och riktlinjer. https://www.previa.se Previa har även sidan www.arbetsmiljoupplysningen.se

Arbetsmiljöverket 
Den ultimata sidan med information om lagar och riktlinjer för ett arbetsmiljöarbete.
Under 2018 kommer Aram Seddigh att publicera en kunskapssammanställning om hur forskningen kring kontor och arbetssätt ser ut.
https://www.av.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Här finns relevant information till arbetsgivare för att enklare kunna hantera en bristande arbetsmiljö. Frågor om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier tas upp. De har även information om vad ett skyddsombud gör och hur tillsyn och riskbedömningar går till.
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo

Svenska Miljöinstitutet  
Nyttig information som tar upp olika arbetsmiljöfrågor ur olika branscher. Allt från olyckor, säkerhet till kemikalier till företagshälsovård. De har en stor forskningsdatabas.
https://www.ivl.se/

EU-kommissionens sida ”Healthy workplace”
En övergripande sida som har information om hälsa på arbetsplatsen och arbetsmiljö. Sidan är på engelska. De har ständigt kampanjer och projekt pågående för att sprida kunskap och öka medvetenheten i hela Europa.
https://healthy-workplaces.eu

Tipsa oss!
Denna listan uppdateras kontinuerligt. Mejla gärna info@weoffice.se om du har tips på bra sidor att besöka.