Vad styr vårt arbetsliv?

Intervju med Sara Holmqvist

Att bygga psykologisk trygghet, att prata om och agera på rätt saker är viktiga aspekter för att skapa ett hållbart arbetsliv. För om du inte håller hela arbetslivet, vad är det då för mening med det, undrar Sara Holmqvist.

Vad är vi här för egentligen? Den frågan inleder Sara i stort sett alla sina föreläsningar med. 
Det brukar bli alldeles tyst till svar. Fram tills någon vågar fråga hur jag menar, säger Sara. För det finns många perspektiv på den frågan: Vad är jag här för – utifrån organisationen? Vad är jag här för – utifrån mina relationer? Vad är jag här för – vad är meningen med livet? 


Vi tillhör alla arten människa. Vi behöver sova bort en tredjedel av livet. Vår art har mejslats fram generation för generation, anpassats för att överleva under många tusen år. Vi är flockdjur, sociala flockdjur.


Det betyder att vi lär oss genom flocken, hur vi beter oss, våra normer och regler, hur vi samarbetar. Flocken är en del av oss – och vi är en del av flocken. Som biologisk art så klarar vi oss inte utan varandra – vi har ett behov av att höra till. Och att få bidra.


I dag är vi tjänstemän – och vår vinstgenerator är vår heliga hjärna – och den tjänst vi säljer på arbetsmarknaden är vår högre intellektuella hjärnkapacitet. Samtidigt drabbar utmattningssyndrom och depressioner människor i allt högre grad – och det finns ett samband mellan personlig hållbarhet och hur vi människor beter oss både individuellt och i grupp i relation till varandra och de mönster som vi är del av på jobbet. Det handlar om kulturella och strukturella ramverk som vi som tjänstmän – och som människor – är beroende av för att kunna göra vår del, att få bidra till gruppens väl. 


I mitt arbete som arbetslivsutvecklare hjälper Sara team att bygga psykologisk trygghet, och att prata om och agera på rätt saker för att skapa ett hållbart arbetsliv. För om du inte håller hela arbetslivet, vad är det då för mening med det?


Sara Holmqvist är arbetslivsutvecklare på SARA ledarskap.


Saras TEDxtalk om samarbete och engagemang, och hur det hänger ihop med utbrändhet av individer och vår planet ser du här