Vad ska man tänka på i en förändringsprocess?

Intervju med Lars Svanerud

Lars Svanerud är lokalstrateg på den statliga myndigheten Lantmäteriet. Lantmäteriet har ungefär 60 kontor runt om i Sverige med cirka 1800 medarbetare. Som lokalstrateg arbetar Lars med allt från att analysera nuläget, föreslå förändring, hjälpa kontoren med deras behov till att driva förändringsprocesser.

Kontinuerligt genomförs förändringar på de olika kontoren runt om i landet. Som exempel så genomfördes en stor förändring 2013 då Lantmäteriets huvudkontor genomgick en förändring och utifrån det så har det startats upp fler processer. Bland annat så har stockholmskontoret fått ett nytt kontor och detta kontor är Lantmäteriets första kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Just nu så genomgår sex olika kontor förändringar och ska inom en framtid flytta. Fem av sex av dessa kontor blir aktivitetsbaserade. Aktivitetsbaserat passar ofta in i de olika kontorens arbetssätt men aktivitetsbaserat är inte alltid en självklarhet för Lantmäteriet, utan det är bland annat den aktuella verksamheten och storlek på kontoret som avgör vilket arbetssätt som passar in bäst. 

Lars menar att anledningen till att aktivitetsbaserat ofta passar in på Lantmäteriets kontor är för att medarbetarna har ett rörligt arbete, man kan se att man nyttjar platserna sparsamt och att man har många olika sorters arbetsuppgifter, ibland kan man jobba i projektform och ibland behöver man sitta koncentrerat och arbeta.

Lars pratar bland annat om tre saker som är väldigt viktiga i en förändringsprocess.
1. Det är i högsta grad väsentligt att inkludera medarbetarna, det är ju faktiskt de som ska leva med och i förändringen och det är de som vet bäst vad de har för behov och arbetsuppgifter. Lantmäteriet inkluderar medarbetarna genom att bland annat genomföra olika workshops.
2. Det är även viktigt att man gör ett bra grundarbete så man får en översikt över vad man har för utgångsläge och behov framåt.
3. Det tredje är att man måste våga vara modig. Det är inte alltid lätt att finna sig i en förändring men det är viktigt att våga spänna bågen och gå utanför komfortzonen då och då för att utveckling ska möjliggöra att man går utanför sin komfortzoon. Alla medarbetare måste bidra, våga och stötta varandra.