Utmaningar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt

En intervju med Gisela Bäcklander Doktorand KTH.

Det ideala är att skapa en arbetsplats med flera miljöer som är anpassade för alla medarbetarnas olika behov. Det bör finnas en balans mellan att jobba effektivt enskilt och med att socialisera på ett kreativt sätt och lyssna på andras idéer. Utmaningarna är dock många. Hur kan vi jobba för att skapa ett aktivitetsbaserat kontor som fungerar?

På en aktivitetsbaserad kontorsplats är valmöjligheterna många, risken med det är att många isolerar sig och jobbar för mycket enskilt eller hemifrån. Vid svårare arbetsuppgifter som kräver mer koncentration kan enskildhet vara att föredra. Det är viktigt att hitta en balans så att man variera mellan hur mycket man sitter enskilt och hur mycket man sitter i öppna ytor där andra sitter och jobbar. Giselas tips är att observera sitt eget beteende under en veckas tid för att se hur ens arbetssätt ser ut.

”Ett aktivitetsbaserat arbetssätt ger en större frihet och kontroll över sin arbetsdag. ”

Penna och Papper
Enligt psykologisk forskning så kommer studenter ihåg informationen bättre efter att ha skrivit ner för hand jämfört med digitala anteckningar.

Papper och penna är ett underskattat arbetsverktyg som kan förenkla organiseringen och inlärningen.

“Utnyttja det fysiska rummet mer för att avlasta hjärnan, det är mer vilsamt för hjärnan att anteckna på papper och hänga upp post-it lappar. ”

Det betyder inte att bokhyllorna behöver vara fulla med staplade dammiga pärmar. En kombination av att lagra sin information digitalt och på en fysisk plats är den bästa. Både för inlärningen och för organiseringens skull. Det är individuellt vilket som föredras och i vilken mängd. Det ges en bättre översikt när informationen sorteras och sprids ut över en arbetsbänk jämfört med i olika mappar i en dator.

Allt handlar om balans
När ett aktivitetsbaserat arbetssätt implementeras på ett kontor så kan medarbetarna lätt känna sig splittrade och inte veta hur det de ska hitta ett arbetssätt som fungerar. Det bästa är att testa sig fram och hitta en balans som fungerar för en själv. En balans mellan papper och penna och digitaliseringen likaväl som att hitta en balans mellan att arbeta för sig själv och att vara i folksamlingen och inspireras.