Skapa ultimata kontor grundat på forskning

En intervju med Ulrike Rahe

Hur kan vi skapa det ultima kontoret och samtidigt ta hänsyn till alla medarbetares individuella behov? Furbish jobbar med att skräddarsy kontorslösningar som är både hållbara och miljövänliga. Utifrån forskning har de tagit fram en metod som kallas ”Office DNA” som arbetar från individnivå till helhet.

Ur ett miljötänk är det viktigt att effektivisera ytan på arbetsplatser. Ulrike Rahe från Furbish berättar att ca 65 % av ytan inte används och koldioxidutsläppet som kontorsbyggnader har är onödigt hög. Miljön skulle må bättre av att vi designade om och effektiviserade ytorna på många kontor. På så sätt skulle vi ha tillräckligt med yta som faktiskt används.

”Mindre kontor är bara bättre om man samtidigt skapar ett kontor som alla trivs i. Vi vill skapa det ultimata kontoret där alla aspekter betraktas holistiskt”

Furbish växte fram ur ett forskningsprojekt

Furbish är ett direkt resultat av vad Ulrike Rahes och hennes kollega Holger Wallbaum fann i sin forskning, medfinansierad av EU:s Climate-KIC. Det räckte inte med att enbart ha fått fram information till hur man kan skapa hållbara kontorsplatser utan de ville göra skillnad och startade därför Furbish. Nu får de chansen att arbeta praktisk med sina kunder och använda den information och kunskap som forskningen gav henne.

Utifrån analyser, observationer och intervjuer med medarbetare får de fram ett ”Office DNA” som är grunden till att skapa det skräddarsydda kontoret. Förutom individuella preferenser så tar Furbish hänsyn till bransch och målgrupp. Exempelvis vilken typ av fastighet det rör sig om, om man ska bygga om eller hur huset ska byggas om man reser byggnaden från grunden.

”Vi vill att människor ska känna att de är i sitt hem när de är på jobbet. Skapa ett kontor där man kan vara sig själv”

Vi är alla olika och har olika behov. Vissa trivs i varmare inomhusklimat och andra i kallare rum. Detsamma gäller ljudnivån. Vissa behöver ha en lugn miljö för att hålla koncentrationen och andra kan tvärtom bli stimulerade av att det är lite ljud och buller. Utmaningen ligger i att få alla att känna sig hemma.

Ett varumärke som lockar!
Ett starkt varumärke attraherar och är en stor del i insamlingen av information till ”Office DNA”. Ulrike är designer i grunden och vet hur viktigt det är att skapa ett varumärke som lockar. Bra design och ett starkt varumärke har stor betydelse för företagets framgång. I kontorsdesignen ska det vara enkelt att ta sig fram med bra mötes rum i en stimulerande miljö. En fysisk arbetsmiljö som tillåter möten mellan individer.