Skapa ett lyckat gå-möte

En trend som börjar sprida sig i västvärlden är att ha gå-möten. Det har varit populärt i några år i USA och forskning påstår att du blir både mer kreativ, en bättre lyssnare och mera produktiv. Dags att implementera gå-möten på din organisation!

I Sverige är gå-möten fortfarande ganska främmande och det är svårt att veta hur det går till i praktiken. Här har du några punkter som ger dig de bästa förutsättningarna för ett lyckat gå-möte men först, vad finns det för nytta med gå-möten?

Fördelarna med gå-möten
Förutom de uppenbara fördelarna med att få komma ut och röra lite på sig och få frisk luft så finns det många fördelar med gå-möten som är vetenskapligt bevisade. När vi står upp och för en konversation så är vi mer uppmärksam på vad personen säger och lyssnar därför bättre. Med andra ord blir det en rakare och tydligare kommunikation och det gör mötet mera produktivt. Vi blir även mer kreativa när vi promenerar.

Förberedelse
Informera om att det kommer att vara ett gå-möte så att alla är beredda på fysik aktivitet och har på sig rätt skor och kläder. Kolla vädret och se till så att det inte pågår något event eller liknande där ni tänkt promenera, det kan störa mötet.

Små grupper
En grupp på 2-5 personer sägs vara det bästa. Det blir svårt att kommunicera och att se varandra i större grupper än så. Ett möte där inte alla inte får höras eller där alla pratar i mun på varandra är inte så lyckat. En utvärdering gjord av Harvard Business (studie) visade att gå-möten kan minska känslan av hierarkin i gruppen eftersom att alla går sida-vid-sida. Det blir på så sätt ett mer öppet och ärligt möte.

Bestäm mål och tid på mötet
Ha en bestämt slutdestination och tid på gå-mötet. En studie gjord i National Taiwan University (studie) anser att det är bättre om deltagarna till mötet får gå fritt utan en ledare som väljer väg. Det gav en ökad kreativitet och deltagarna kunde tänka bättre. Välj gärna att promenera vid grönområden. Räkna alltid med lite extra tid så att ingen behöver springa tillbaka till kontoret.

Upplägg på mötet
Använd helst gå-möten till att ”brainstorma” fram nya idéer eller för att få ett bättre perspektiv på ett problem som behöver lösas och diskutera förbättringar. Det är inte rekommenderat att ta viktiga stora beslut under ett gå-möte. Det kräver en mer komplicerad typ av tänkande som har visat sig vara svårare att använda sig av under promenader visar denna studie.

Anpassa efter organisationen
Ett lyckat gå-möte ser olika ut för olika organisationer. Det bästa sättet att skapa ett bra gå-möte är genom att vara öppen och ärlig med medarbetarna om att det är ett nytt sätt att tänka och jobba på. Det är därför viktigt att våga testa sig fram och att utvärdera mötet efteråt, på så sätt kan ni tillsammans förbättra gå-mötet till nästa gång. Det är viktigt att vara flexibel med upplägg, omfång och promenadväg. Fokusera på förberedelser och reflektion efteråt så kommer ni lätt att lyckas skapa ett bra gå-möte.