SJ om förändringen till aktivitetsbaserat - Frågor och svar!

En intervju med Jonas Olsson, lokalansvarig på SJ

Vad var anledningen till att ni valde att flytta till nya lokaler och förändra ert arbetssätt?
Vi ville främja samarbetet och bryta inre murar mellan våra olika enheter men också sänka hyreskostnaderna

Vad var inställningen till förändringen hos medarbetare och ledningen innan flytt? Fanns det några farhågor och såg man några möjligheter?
Det fanns en rädsla att bli av med sitt personliga skrivbord och också för att det skulle bli mer trångt på kontoret. Samtidigt såg man positivt på att få lämna de gamla lokalerna med dålig luft och flytta till något nytt och fräscht.

Hur arbetade ni med förändringsprocessen?
Vi jobbade framförallt med att informera genom olika informationskanaler, bland annat med informationstavlor och på frukostmöten. Sedan samlade vi även in åsikter och tankar genom enkäter.

Är det delaktighet eller styrning som kännetecknar er resa?
Vi hade en bra mix av både delaktighet och styrning. Men nu i efterhand kan vi tycka att vi kanske var för demokratiska i vissa skeden i processen.

Gjorde ni några anpassningar där ni avvek från ursprungsplanen under resans gång?
Ja, till en början hade vi inte tänkt ha hemvister vilket vi införde senare. Detta gjorde att avdelningarna kunde sitta tillsammans även om ingen har en egen fast plats. Sedan skapade vi även en interntrappa som underlättar kommunikationen och interaktionen mellan våningsplanen.

Vad blev ni mest nöjda med?
Summan är större än delarna och vi är mest nöjda med helheten och hur vi har fått ihop planlösningen, ytskiktet men också möblemanget.

Vad skulle ni gjort annorlunda om ni fick rita om kontoret?
Vi har ett gäng fokusrum med skrivbord där man kan arbeta fokuserat utan att bli störd, vilka används i hög utsträckning. Däremot saknar vi telefonhytter där man kan dra sig undan för telefonsamtal.

Var det någon del som gick smidigare än väntat?
Övergången till ett gemensamt fikarum. Det fanns nämligen en farhåga att folk skulle skapa egna fikahörnor runt om i lokalen.
Sedan trodde det skulle bli mer komplicerat att övergå till det opersonliga arbetsplatsen där ingen hade sitt eget skrivbord, men också det gick smidigare än väntat.

Var det någon del som krävde mer ansträngning än väntat?
Ja, när vi skulle rita in hemvister fick vi oss en utmaning då det gällde att få en jämn täthet i lokalen.

Nu tre år senare, vad har ni lärt er?
Vi har lärt oss att arbeta flexibelt utan fasta platser främjar samarbetet och gör att alla blir mer synliga.
 Att alla kan sitta i landskap oavsett vad man har för arbetsuppgifter.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”2515,2522,2519,2512,2511,2513,2514,2516,2518,2517,2521,2523,2524″]