Sharing is caring

Intervju med Sima Ghaemi från Skanska Fastigheter

Sakernas Internet är på väg att bli en självklarhet. Enligt Sima Ghaemi, som utsetts till Årets Unga Fastighetskvinna, är sakernas internet ingen trend utan en del av samhällsutvecklingen.

Traditionellt sett har fastighetsbranschen varit något sen med att följa med i utvecklingen. Men inom en snar framtid kommer sakernas internet spela en viktig roll, exempelvis menar Sima att byggnader kommer att börja användas mer effektivt. Med hjälp av sakernas internet kommer man kunna mäta beläggningen och vilka som rör sig inom ett visst område. Man kan då se vart det finns fria ytor och också där det är mycket människor. Man kan även se om byggnader står tomma vissa tider. Detta gör att man då kan öka användningsområdet för byggnader och lokaler. Man kan använda fastigheten till kontor mellan kl. 8-17 och mellan kl. 18-20 så används det exempelvis till replokal eller teater.

Restaurangen i kontorshuset kan användas till matlagningskurser eller kockutbildningar. Denna typ av delningsekonomi gör så att byggnader används fler timmar om dygnet istället för att stå tomma. Det kan också ses ur ett miljömässigt perspektiv då man endast kommer bygga det som verkligen behövs.

De fastighetsägare eller företag som inte följer med i denna utveckling kommer bland annat få svårt med att rekrytera. Nästa generation kommer växa upp i en ännu mer digitaliserad miljö där virtuella möten är standardiserat. Fastigheterna och kontoren behöver vara lika smarta som medarbetarna lever sina liv. Medarbetarna kommer inte vara lika bundna till kontoret och detta gör att kontoren och fastigheterna behöver vara utformade på så vis att de är attraktiva och inspirerande för medarbetarna poängterar Sima.