För att få till en välfungerande arbetsplats med god arbetsmiljö behöver verksamheten skapa en god fysisk, digital samt organisatorisk och social arbetsmiljö. I samband med lokalförändringsprojekt genomför organisationer ofta en översyn av sin arbetsmiljö och tar tillfället i akt att se den fysiska förändringen som en språngbräda till att utveckla sitt arbetssätt. För att få till en bra arbetsmiljö och skapa adekvata förutsättningar för medarbetare att lyckas i sitt arbete, är det viktigt att skapa sig en medvetenhet om arbetets behov och se potentialen som nya arbetssätt erbjuder och utifrån förutsättningar som råder ta fram en strategi för hur arbetsplatsen ska fungera efter förändringen och hur förändringen ska genomföras.

Våra insatser sänker trösklarna till önskade beteenden och säkerställer att effektmålen med förändringen uppnås!

Får vi förtroendet att hjälpa er tidigt i processen tar vi fram en arbetsplatsstrategi som ger stadga till projektet, från början till slut. Kommer vi in senare kan vi med våra föreläsningar och workshops ge medarbetare, chefer och projektledare den stöttning de behöver för att förändringresan ska bli smidig och lyckad. Vi kan även bidra med vår kompetens som medlem i projektgruppen.

Vi anlitas ofta av organisationer när:

  • hyresavtal snart löper ut eller behöver förnyas,
  • man söker efter ny lokal
  • man behöver planera en befintlig, presumtiv eller tilltänkt lokal
  • man vill se över arbetssättet i en befintlig lokal eller vid flytt till nya lokaler

Framtagning av arbetsplatsstrategi

För att skapa en ändamålsenlig arbetsplats behöver man ha god insikt i verksamhetens mål och behov. Vi samlar in nödvändigt underlag, skapar delaktighet och tar fram en arbetsplatsstrategi som stöttar och ger stadga till hela projektet.

Projekt- & förändringsledning

Att leda den fysiska omställningen samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara tillika utmanande som inspirerande. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi stötta era processer så att resan blir smidig och engagerande.

Föreläsningar & workshops

Våra föreläsningar och workshops syftar till att ge en balanserad inblick i forskningsläget, skapa positiv atmosfär kring förändringen och stötta chefer att leda organisationen genom förändringen. Våra insatser kan även stötta organisationen med att lösa upp eventuella knutar som gjort att projektet inte kommer framåt enligt plan.