En välfungerande arbetsplats med en god arbetsmiljö innebär ofta att verksamheten lyckats skapa en god fysisk, organisatorisk och social samt digital arbetsmiljö. I samband med lokalförändringsprojekt gör verksamheter ofta en översyn av sin arbetsmiljö och tar tillfället i akt att se den fysiska förändringen som en språngbräda till att utveckla sitt arbetssätt. Här handlar det ofta om att bevara det som är positivt och utveckla delar där det finns förbättringspotential.

Våra tjänster hjälper er att identifiera ert behov och stötta er i att planera lokalen och få till önskade beteenden

Kommer vi in tidigt tar vi fram ett arbetsplatskoncept som formar ett skelett och ger stadga till projektet från början till slut. Kommer vi in senare kan vi med våra föreläsningar och workshops ge medarbetare, chefer och projektledare den stöttning de behöver för att förändringresan ska gå så smidigt som möjligt.

Vi anlitas frekvent av organisationer när hyresavtalet behöver förnyas, ny lokal hittas och planeras eller när verksamheten av olika skäl behöver förändra befintliga lokaler. Vi utgår alltid från att först skapa goda förutsättningar kring människan för att sänka trösklarna till önskade beteenden.

Arbetsplatskoncept & lokalplanering

För att skapa ett funktionellt framtida kontor skapar vi en samsyn kring vilken arbetsmiljö och önskade framtida beteenden, vad som ska bevaras och vad som behöver förändras. Våra projekt genomsyras av delaktighet - ledningsgrupp, chefer och medarbetare bjuds in att påverka de delar som de faktiskt kan påverka.

Projekt- & förändringsledning

Att leda projektet från ombyggnation till en färdigt möblerat plan samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara både utmanande liksom kul och spännande. Vi hjälper gärna till antingen som projekt- och/eller förändringsledare eller som stöd till projektledningen.

Föreläsningar & workshops

Våra föreläsningar och workshops är punktinsatser som syftar till att skapa en balanserad syn kring olika arbetssätt, en positiv atmosfär kring förändringen, hjälpa chefer att leda sig själva och sina medarbetare genom förändringen samt/eller stötta upp projektet med den information och analyser det behöver för att ta projektet framåt.

Covid-anpassning

Funderar ni på hur våra arbetsplatser kan utformas för att minska risken för smittspridning? Vi angriper risken från flera olika perspektiv och identifierar en lösning som passar era förutsättningar.