service4

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops är punktinsatser som syftar till att skapa en balanserad syn kring olika arbetssätt, en positiv atmosfär kring förändringen, hjälpa chefer att leda sig själva och sina medarbetare genom förändringen samt/eller stötta upp projektet med den information och analyser det behöver för att ta projektet framåt.

Teman på föreläsningar och workshops

Workshops

 • Våra överenskommelser – vad gäller i olika ytor på kontoret?
 • Så blev det – vilka aktiviteter utför jag bäst i vilka ytor?
 • Risk- och konsekvensanalys
 • Möjligheter och risker i projektet

Föreläsningar

 • Kontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetssätt – vilket är skillnaden och på vilket sätt kan de olika arbetssätten stötta er verksamhet
 • Decennium av forskning – så påverkar kontor och arbetssätt medarbetares hälsa och produktivitet
 • Hur din hjärna påverkas i olika kontorsmiljöer och hur du kan få den effektiv
 • Led förändringen till ett nytt arbetssätt – så kan vi få till önskade beteenden vid förändring till ett nytt arbetssätt
 • Förebygg och hantera motståndet i förändringsarbetet
 • Lyckad organisation för en förändringsarbete – vad ska vi göra, hur gör vid det och när?
 • Personlighet och arbetets natur – spelar det någon roll vem jag är och vad jag gör för hur jag trivs i olika kontor?
 • Hur du som ledare får bättre koll, högre tillit, ökad trivsel och förbättrad produktivitet vid förändring till nytt arbetssätt
 • Flexibelt ja, men hur skapar vi en effektiv arbetsmiljö för team och projektarbeten?
 • Vi ska jobba flexibelt – men hur ska vi utforma kontoret och vad gäller för vilka?
 • Att leda sig själv vid ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt