service4

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops syftar till att ge en balanserad inblick i forskningsläget, skapa positiv atmosfär kring förändringen och stötta chefer att leda organisationen genom förändringen. Våra insatser kan även stötta organisationen med att lösa upp eventuella knutar som gjort att projektet inte kommer framåt enligt plan.

Teman på föreläsningar och workshops

Workshops

 • Våra överenskommelser – vad gäller i olika ytor på kontoret?
 • Så blev det – vilka aktiviteter utför jag bäst i vilka ytor?
 • Risk- och konsekvensanalys
 • Möjligheter och risker i projektet

Föreläsningar

 • Kontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetssätt – vilket är skillnaden och på vilket sätt kan de olika arbetssätten stötta er verksamhet
 • Decennium av forskning – så påverkar kontor och arbetssätt medarbetares hälsa och produktivitet
 • Så påverkas din hjärna i olika kontorsmiljöer och så ger du den rätt förutsättningar för att arbeta effektivt
 • Led förändringen till ett nytt arbetssätt – så kan vi få till önskade beteenden vid förändring till ett nytt arbetssätt
 • Förebygg och hantera motståndet i förändringsarbetet
 • Lyckad organisation för en förändringsarbete – så leder du förändringen till ett nytt arbetssätt
 • Personlighet och arbetets natur – spelar det någon roll vem jag är och vad för arbetsuppgifter jag har för hur jag trivs i olika typer av kontor?
 • Flexibelt ja, men hur skapar vi en effektiv arbetsmiljö för team och projektarbeten?
 • Vi ska jobba flexibelt – hur anpassar vi lokalen så det passar verksamhetens olika delar?
 • Att leda sig själv vid ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt