service2

Projekt- och förändringsledning

Att leda projektet från ombyggnation till en färdigt möblerat plan samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara både utmanande liksom kul och spännande. Vi hjälper gärna till antingen som projekt- och/eller förändringsledare eller som stöd till projektledningen.

Från beslut till önskat beteende

Ett lyckat projekt innebär oftast att man har en övergripande plan för helheten men samtidigt tillräckligt kunskap för att veta när man behöver ändra planen för att komma framåt samtidigt som man håller tidsplanet och bibehåller kvalitén i projektet.

Vårt expertis  och erfarenhet av att lett och stöttat många projekt ger er möjligheten att tanka hem vårt kunnande, undvika krävande omvägar och dyra omtag. Som projekt- och förändringsledare kan vi driva fram processerna till ett färdigt kontor och arbetssätt. Men vi kan även agera som stöd i projektet och bistå med kompetens i dialog med arkitekter, hyresvärd, vid uppföljning av ombyggnation samt vid upphandling av diverse tjänster. Vi har även avtal med möbeltillverkare och teknikleverantörer vilket ofta innebär stora besparingar när vi får vara med och stötta er inköpsprocess.

Vi är er partner genom hela resan

Från behovsanalys till invigning

Vår breda kunskap inom fysisk arbetsmiljö och arbetssätt samt vår erfarenhet av att lett många projekt gör oss till en uppskattad partner som kan bidra med insikter och lösningar genom hela resan.