service2

Projekt- och förändringsledning

Att leda den fysiska omställningen samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara tillika utmanande som inspirerande. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi stötta era processer så att resan blir smidig och engagerande.

Från beslut till önskat beteende

För att lyckas med ett projekt behöver man ha en övergripande plan för helheten och en beredskap samt kunskap för att hantera uppkomna ändringar med bibehållen tidsplan och kvalité.

Vårt expertis och vår erfarenhet av att ha lett och stöttat många projekt ger er möjligheten att nyttja vårt kunnande, undvika onödiga omvägar och dyra omtag. Vi bidrar gärna till ert projekt som projekt- och förändringsledare, men kan även agera som stöd i projektet och bistå med kompetens i dialog med arkitekter, hyresvärd, för att följa upp effektmålen samt vid upphandling av diverse tjänster. Vi har även avtal med möbeltillverkare och teknikleverantörer vilket ofta innebär stora besparingar när vi får vara med och stötta er inköpsprocess.

Vi är er partner genom hela resan

Från behovsanalys till invigning

Vår breda kunskap inom fysisk arbetsmiljö och arbetssätt samt vår erfarenhet av att lett många projekt gör oss till en uppskattad partner som kan bidra med insikter och lösningar genom hela resan.