42644-200

Covid-anpassa era lokaler

Funderar ni på hur våra arbetsplatser kan utformas för att minska risken för smittspridning? Vi angriper risken från flera olika perspektiv och identifierar en lösning som passar era förutsättningar.

Covid-anpassa arbetsplatsen

Det nya Corona-viruset/Covid-19 har fått organisationer att stress-testa sina arbetsplatskoncept och hur man har inrett sina lokaler. Framförallt i pågående projekt där lokalerna ännu inte har färdigställts eller möblerats är det bra att utreda hur kontorslandskapen eller det aktivitetsbaserade kontor kan anpassas så att kontoret hämmar eventuell spridning av Covid-19 eller andra kommande virusutbrott.

Men förutom själva utformningen av lokalen och möblering kan organisationen även jobba med beteenden och servicetjänster för att minska risken för att en smitta sprids.

Efter att ha stöttat våra kunder i våra befintliga projekt med att ta fram Corona-anpassade kontor, har vi nu tagit fram ett program att minska risken för smittspridning.

Förutom riktlinjer avseende layout och möblering innehåller programmet även förslag på insatser avseende beteenden, servicetjänster och tekniska lösningar.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.