service1

Arbetsplatsstrategi

För att skapa en ändamålsenlig arbetsplats behöver man ha god insikt i verksamhetens mål och behov. Vi samlar in nödvändigt underlag, skapar delaktighet och tar fram en arbetsplatsstrategi som stöttar och ger stadga till hela projektet.

Framtagning av arbetsplatsstrategi

För att kunna planera en lokal och skapa en ändamålsenlig arbetsplats behöver man ha god insikt i vilka behov medarbetarna har för att genomföra sina arbetsuppgifter samt vilka beteenden man vill uppmuntra till. Efter att ha skaffat oss insyn i verksamhetens mål och behov, skapar vi en arbetsplatsstrategi som fungerar som ett skelett till planeringen av den framtida arbetsplatsen och som ger stadga till hela projektet.

Arbetsplatsstrategin innehåller förslag på vilka fysiska miljöer som behövs och antal; riktlinjer kring beteenden och ledarskap; samt förslag på hur den tekniska miljön ska skapas för att underlätta mobilitet, samarbete och avskildhet. Olika grupper inom en och samma organisation kan ha olika behov, detta är särskilt tydligt inom mellanstora och stora organisationer. Arbetsplatsstrategin tar hänsyn till de diversifierade behoven medarbetarna har och presenterar förslag på hur behoven kan tillgodoses. Arbetsplatsstrategin kan sedan användas till lokalsök, planering av lokalen, för beteendeförändring samt ge riktlinjer avseende den tekniska arbetsmiljön.

De aktiviteter som vi erbjuder som leder fram till framtagningen av arbetsplatsstrategin är inkluderande – alla medarbetare bjuds in att delta – och är tidseffektiva – tar lite tid i anspråk från medarbetare och chefer . Med underlaget som bas kan vi på ta fram en arbetsplatsstrategi som dels för verksamheten framåt mot målen samtidigt som medarbetarnas behov kan tillgodoses.

Vår metodik och våra rekommendationer tar även hänsyn till aktuella forskningsresultat. Vill du veta mer? Kontakta Aram Seddigh som kan berätta mer.

Aktiviteter framtill arbetsplatsstrategi

Varje aktivitet är en pusselbit som tillsammans leder till en adekvat arbetsplatsstrategi

Detta bygger upp arbetsplatsstrategin:

  • Workshop med lednings-/styrgrupp
  • Föreläsning och workshopen Min dag för jobbet för alla medarbetare och chefer
  • Enkät innehållande aktivitetsanalys samt frågor kring mobilitet, trivsel, samarbetsmönster m.m. till alla medarbetare. Jämförelsedata finns!
  • Enkät/fokusintervjuer av chefer
  • Närvaro- samt beläggningsgradsmätning