Så undviker du stress och frigör tid i arbetslivet

Intervju med Mansur Köyluoglu

Det har aldrig funnits så mycket verktyg som det gör idag som ska hjälpa oss att arbeta effektivt. Trots det lägger vi ner mer tid på arbetet än aldrig förr och över 38 000 människor i Sverige är idag sjukskrivna på grund av stress. Den digitala informationsmängden som finns fördubblas var tolfte månad vilket betyder att det finns enormt med information att ta del av. Så fort det plingar i mobilen eller mailen är vi där och tittar. En normal arbetsdag är åtta timmar per dag men få är produktiva mer än fyra timmar av dessa, menar Mansur Köyluoglu.

Att känna sig stressad och ineffektiv är idag vanligt förekommande på arbetsplatser men oftast uppstår denna känsla helt i onödan. Det finns enkla verktyg som kan hjälpa till att effektivisera arbetsdagen. Med utbildning och träning kan man snabbt byta en stressfull arbetsdag mot kontroll och produktivitet. Som arbetsgivare och medarbetare måste man förmå sig till att ta steget mot ett strukturerat arbetssätt.

”Tyvärr är det så för de flesta i dagsläget – många får nya verktyg i form av en dator eller ett nytt system men får aldrig lära sig hur man ska arbeta i dessa verktyg”

Mansur arbetar idag med att utbilda företag och människor i hur man ska arbeta effektivt. Han möter ofta personer som varit på en arbetsintervju, där arbetsgivaren frågar om man kan Officepaketet.

De flesta svarar ja på den frågan trots att man bara kan de grundläggande funktionerna, såsom mail och kalender. Personerna får då ingen utbildning i verktyget och det gör att man inte utnyttjar alla funktioner på ett sätt som skapar avlastning.

Att under ett arbetspass hela tiden bli distraherad och stressad ger en negativ och tung belastning för hjärnan. Kroppen och hjärnan klarar bara av en viss mängd påfrestande arbete och till sist tar energin slut och risken för att bli utbränd är hög, menar Mansur. Varningssignaler att vara vaksam över är sömnproblem, att man inte känner att man har kontroll över sina uppgifter, depression, trötthet, glömska och ångest. Dessa symtom kan även uppkomma av vitamin- eller mineralbrist. Så om du känner igen dig i detta, gör även en hälsoundersökning för att utesluta annan åkomma.

För att inte hamna i en stressfull vardag handlar det om att utnyttja tiden som en resurs, använda de verktyg man har tillgång till på ett smart sätt, strukturera sin arbetsdag och på det sättet frigöra tid! Det kan låta enkelt i teorin att genomföra detta men när man kommer till det praktiska behöver de flesta hjälp och utbildning för att det ska bli rätt.