Så höga är hyrorna längs med Stockholms tunnelbana

Det är vanligt att hyror* i en storstad ökar ju närmare stadskärnan lokalen befinner sig. Men hur stor är pris- och vad är vakansskillnaden mellan olika delar? Nedan presenteras en bild som redogör för dessa baserad på data från yta.se.
Bilden visar att hyrorna blir dyrare ju närmare centralen man kommer vilket kan förklaras av att en lägre vakansgrad ju närmare stadskärnan man kommer. I stadskärnan, även kallad Central Business Distrikt eller CBD är vakansgraden 2,8%.

Stockholms dyraste kontor

Överlägset dyrast är områdena kring Östermalmstorg, Hötorget och Kungsträdgården – mitt i CBD. Här ligger de genomsnittliga kontorshyrorna på hela 5.000-5.400 SEK/kvm/år.
Om man vill sitta så centralt som möjligt men ändå komma ner något i pris är Rådhuset ett mycket intressant alternativ. Här ligger den genomsnittliga kontorshyran på 3.200 SEK/kvm/år. Att jämföra med T-Centralen som endast ligger en station bort och där hyran i snitt ligger på 4.500 SEK/kvm/år. En ökning på hela 41% på endast en minuts restid.
Ett annat bra alternativ är Gamla Stan, som också bara ligger en station bort och snitthyran ligger på 3.400 Sek/kvm/år.

Stockholms billigaste kontor

Stockholms billigaste kontor finner vi generellt längst ut på alla linjer. I områden så som Norsborg, Hjulsta eller Skarpnäck. Här kan man hyra kontor så billigt som 1.200 SEK/kvm/år. Vakansgraden i Stockholms närförorter beräknas till ca 7,2%, att jämföra med Stockholms totala vakansgrad om 7,4%.

Mer information

yta.se kan du hitta kontor i alla prisklasser i alla områden och dessutom filtrera kontor utefter pris och budget vilket gör det till en unik marknadsplats för lediga lokaler. Yta.se är en datadriven marknadsplats för lediga lokaler och kontor och gör kontinuerligt dessa undersökningar och analyser.
*Hyrorna presenteras i SEK/kvm/år. Exempelvis innebär detta att ett kontor på 75kvm vid Slussen kostar 3600×75/12= 22 500SEK/månad.

Office Rent Map

Hyresnivå & restid

Sweet Spots