Så här behåller du ditt fokus i arbetet

En intervju med Sofie Bergling PTP Psykolog

Fokus och koncentration påverkas av många olika psykologiska funktioner och förmågor. Det som är bra är att du kan utveckla dessa och på så sätt öka din koncentration och behålla ditt fokus i exempelvis dina arbetsuppgifter. Även en bra arbetsmiljö kan främja ditt fokus och din inlärningsprocess. Här följer lite grundläggande information för att du ska förstå hur du kan förbättra ditt fokus.

När man fokuserar på en uppgift så jobbar hjärnan med informationsbearbetning och med minnet, detta görs av arbetsminnet. För att kunna ta in ny information så kopplar hjärnan först och främst den nya informationen med redan befintlig information. Vi hittar så kallade ”associationsbanor”. Om du exempelvis vill lära dig att fotografera så kopplar du det till det du redan har sett, läst eller hört om fotografering för att hitta samband och likheter. Tidigare erfarenheter, kunskaper och förväntningar påverkar också informationsbearbetningen som leder till inlärning.

”Vi använder vår kontrollerande uppmärksamhet för att problemlösa och bearbeta olika sorters information. Det finns flera delar i hjärnan som är kopplade till arbetsminnet” – Sofie Bergling PTP Psykolog på Moment Psykologi

Träna upp arbetsminnet
Vi arbetar alltså med arbetsminnet under inlärningsprocessen. Vi behöver komma ihåg de olika funktionerna på en kamera och hur vi ställer in inställningarna och i vilken ordning det ska göras. Det går att mäta och öva upp arbetsminnets kapacitet med hjälp av olika övningar och med mindfullness (studie). Det är den förmågan som speglar hur bra du är på att fokusera på din arbetsuppgift och lära dig något nytt.

”Skapa en arbetsmiljö där du inte blir avbruten av kollegor eller störd av exempelvis, telefon, mejl eller andra ljud. Rent evolutionärt så är vi byggda för att uppmärksamma plötsliga ljud” – Sofie Bergling

En neurologisk studie visar att det kan ta upp till 20 minuter att återfå sin koncentration efter att man blivit avbruten. Varje gång du flyttar fokus från en sak till en annan så blir du mindre effektiv. Läkaren och professorn i neurologi Earl Miller kallar detta dilemma för ”switch-cost” (studie). Poängen med att öva upp sitt arbetsminne med exempelvis mindfullness är att man lär sin hjärna att fokusera på en sak i taget.

Många bollar i luften? 
Förmågan att göra flera saker eller lösa flera uppgifter samtidigt kallas simultanförmåga eller multitasking i arbetslivet. Multitasking tar per definition upp mer arbetsminne.
Undersökningar har visat att personer ofta överskattar sin simultanförmåga. Med andra ord är inte multitasking i arbetslivet så effektivt som vi tidigare trott (studie). Givetvis beror det på vilken nivå av mental ansträngning vi behöver för att lösa de olika uppgifterna. Sofie anser att det är okej att multitaska om vissa uppgifter känns väldigt lätta att utföra så att man ”inte behöver tänka”, som att cykla och prata samtidigt.

”Hjärnan aktiveras mindre om vi gör uppgifter som vi tycker är enkla att utföra, något som vi har gjort många gånger och därför kan väldigt bra” – Sofie Bergling

Om det är flera uppgifter där alla uppgifterna kräver en högre grad av koncentration och simultanförmåga så är det bättre att istället göra en sak i taget.

Alternera mellan olika arbetsuppgifter
Det som däremot är intressant är att det har visat sig att det funkar alldeles utmärkt att jobba med flera arbetsuppgifter parallellt men inte samtidigt. Exempelvis jobbar många personer med flera projekt ”samtidigt” d.v.s. parallellt. Du behöver nödvändigtvis inte avsluta en uppgift eller ett projekt innan du påbörjar nästa. Det är bra att variera mellan olika arbetsuppgifter under dagen.

”Det är viktigt att ha en sammanhållen tid för varje projekt, på så sätt blir det varierande på ett positivt sätt. Det finns alltid en gräns på hur många olika projekt som är hanterbart. Om man inte kan koncentrera sig fullt ut på den nuvarande uppgiften och släppa de andra projekten när det behövs så kan man bli stressad” – Sofie Bergling

Ha tålamod och ta pauser
Det leder oss till återhämtning som är en viktig del i inlärningsprocessen. Det är bra att lägga undan en uppgift om man fastnar och låta informationen ”lägga sig” en stund eller en dag. Pressa inte in för mycket information på en gång och stressa inte. Tidspress belastar hjärnan. Stress är kontraproduktivt för koncentrationen och därmed även för inlärningen. Bästa botemedlet mot stress är återhämtning (Läs mer om stress). Ha tålamod med att det är en inlärningsprocess och var beredd på att du kommer att tappa koncentrationen ibland. Att ta pauser så ofta som det behövs är en annan viktig del för att inte tappa fokus. Det bästa är att ta en paus när man själv känner att man börjar tappa fokus.

”Schemalagda pauser är bra men ännu bättre är det om vi också tar paus när vi känner att vi börjar tappa fokus istället för att pressa sig själv att fortsätta jobba eller studera när man inte längre kan koncentrera sig” – Sofie Bergling
Så för att kunna lära sig nya saker och behålla fokus så är det bra att göra en sak i taget, öva på mindfullness eller så kallade brain games (testa här). Det är också bra att alternera mellan olika projekt om du känner att du fastnar. Att byta uppgift från en svårare uppgift till en enklare uppgift är också en form av återhämtning för hjärnan.