Psykisk ohälsa - arbete; bot eller orsak?

Intervju med Lars-Åke Brattlund från Försäkringskassan

Idag lider fler och fler människor av psykisk ohälsa och det är den dominerande orsaken till sjukfrånvaro. Alla kan drabbas men vissa yrken är särskilt drabbade än andra. Arbetsgivarens ansvar är oerhört stor och frågan måste diskuteras ständigt. Lars-Åke Brattlund från Försäkringskassan ger i denna intervju tips till både arbetsgivaren och arbetstagaren om hur man ska förhålla sig för att undvika, förebygga och arbeta med psykisk ohälsa – så att medarbetare mår och orkar arbeta ett helt arbetsliv.

Arbetsgivaren
Oavsett anledning till att en anställd blir sjuk så har arbetsgivaren ett stort ansvar för sina anställda. Forskning visar att arbetsmiljön har en stor betydelse för vår psykiska hälsa. När anställda känner att arbetskraven är höga och att de inte får utrymme till att utvecklas, ökar risken för psykisk ohälsa, menar Lars-Åke. Risken för depression och utmattningssyndrom ökar när anställda upplever att belöningen för arbetet är liten i förhållande till ansträngning.

”Man bör fråga sig själv: Kan mina anställda göra ett bra jobb? Är svaret nej är det tecken på dålig arbetsmiljö”

Arbetsgivaren måste ständigt se över vilka förutsättningar sina medarbetare har. Om det inte finns förutsättningar för de anställda att genomföra sitt arbete på ett bra sätt så kommer de att må dåligt i slutändan. Som chef är det viktigt att ha ett närvarande ledarskap, att vara stöttande och bry sig om sina anställda. Om detta fungerar har även de anställda lättare att prata med arbetsgivaren om psykisk ohälsa.

Man kan se att ohälsotalen varierar mellan branscher och olika yrken, där kontaktyrken och offentliga verksamhet är särskilt utsatta. Det är själva arbetsuppgiften och den belastning som den innebär som förklarar denna överrepresentation.

Arbetstagaren
Som arbetstagare har man självklart ett ansvar också. Individen har ett ansvar över sitt eget liv och man bör ställa sig frågan

”Skapar jag förutsättningar för att klara av mina åtaganden?”

Att vara ständigt uppkopplad kan sätta käppar i hjulet. Att sätta gränser för sig själv är viktigt och även att koppla bort arbetet när man kommer hem.

Arbete; Bot eller orsak?
Arbetet kan båda vara bot och orsak till psykisk ohälsa. Som tidigare nämnt kan dåliga arbetsförhållanden göra så att man börjar må psykiskt dåligt. Men studier visar också på att ju längre man är sjukskriven desto större blir risken att aldrig komma tillbaka till arbetet. På så sätt kan därför arbetet vara ett bot mot den psykiska ohälsan.

”Agera! Bryt mönstret och be om hjälp”

Om du känner att du är på väg mot psykisk ohälsa måste du agera! Prata med din arbetsgivare, be om hjälp och våga bryt mönstret i det som fått dig att må dåligt.