Personlighet är betydelsefullt för hur vi arbetar i olika typer av kontor

Text av Aram Seddigh

Vem du är bestämmer om du trivs i olika typer av kontor. En utåtriktad person borde trivas bättre på ett kontor där interaktionen är hög medan en ordningsam person kanske irriterar sig på det stökiga kontorslandskapet. Är det verkligen så? Artikeln i sin helhet hittar ni här.

Resultaten från en färsk studie visar att kombinationen av kontor och personlighet påverkar framförallt hur störda vi blir men inte så mycket vår trivsel och produktivitet. Exempelvis visar studien att personer som är emotionellt stabila blir mindre störda om de jobbar i cellkontor eller flexkontor.

Personer som är nyfikna och har en livlig fantasi men också personer som är medkännande och samarbetsvilliga rapporterar att de blir mer störda om de arbetar i kontorslandskap. Samvetsgranna personer, alltså personer som är självdisciplinerade, målinriktade, och plikttrogna och arbetar i flexkontor, rapporterar mer störningar. Hur pass utåtriktad man är verkar dock inte spela någon roll.

Så till viss mån är kombinationen kontorstyp och personlighet relaterad till arbetsrelaterade utfall. Men hur betydelsefull är dessa effekter? Svaret är att andra faktorer än medarbetares personlighet är mer betydelsefulla. Tittar vi på en arbetsplats så finns det mycket som kan påverka hur störda vi blir. Exempelvis, oavsett vilka personlighetsdrag vi har, har det betydelse hur mycket spring det är runtomkring oss, hur mycket andra ringer till en, arbetets natur, hur ofta andra kommer förbi, hur mycket mail vi får osv.

Tittar vi på hur mycket av vår upplevelse av störningar som beror på kombinationen av vilka vi är och kontorstyp så är denna effekt ganska liten. Det vill säga att andra aspekter bättre förklarar hur störda vi blir. En aspekt som tillsammans med kontorstyp är betydelsefull är vad det är för typ av arbetsuppgifter som vi har.

Hur ska man då tänka? Ska man inte skapa en varierande arbetsmiljö? Jo, det kan man göra, för att variation i ett kontor ger möjlighet att välja yta utifrån behov. De olika ytor vi skapar bör fokusera på vad det är för arbetsuppgifter som ska genomföras samt vad det är för kultur som organisationen strävare efter att skapa och mindre på personlighet.

Aram Seddigh

Change management konsult på WeOffice 
Aram innehar en fil. dr. i arbets- och organisationspsykologi där hans avhandling handlade om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetarnas hälsa och produktivitet. Aram är även leg. psykolog och ekonom