Övervikt och fetma: Hur bör arbetsgivaren agera?

Intervju med Erik Hemmingsson, Docent och fetmaforskare på gymnastik- och idrottshögskolan

Övervikt och fetma i dagens Sverige är på väg att bli ett stort samhällsproblem. Fortsätter Sverige så som vi gör idag riskerar vi snart att vara där exempelvis USA och Storbritannien befinner sig, vilket är en negativ utveckling som bör tas på allvar. Att prata om fetma eller övervikt med berörda personer är känsligt och det är svårt att ta upp frågan utan att personen i fråga känner sig stött. Ändå har arbetsgivaren ett stort ansvar för sina anställdas hälsa. Men hur ska man då som arbetsgivare agera?

Vem bär ansvaret?
I en klass på 30 elever har närmare hälften av klassen dåliga betyg. Vems är felet? Är det elevernas fel eller skolan och lärarens fel? Antagligen är det skolan och lärarens fel.


I Sverige lider nästan hälften av alla invånare av övervikt eller fetma. Så som att det är lärarens och skolans fel att eleverna har dåliga betyg är det också samhällets ansvar att närmare hälften av den svenska befolkningen är överviktiga. Vi lever nämligen i ett samhälle som främjar övervikt och fetma, menar Erik Hemmingsson docent och fetmaforskare på Gymnastik- och idrottshögskolan.

Dagens samhälle innebär en rad negativa företeelser som är kopplade till övervikt och fetma. Stress (stressrelaterade sjukskrivningar har dubblerats de senaste fem åren, läs mer om detta här!), stilla sittande arbete, psykisk ohälsa och metabola sjukdomar är bara några saker som bidrar till övervikt. 

Övervikt i sin tur bidrar till bland annat försämrad produktivitet, belastningssjukdomar, diabetes och cancer.

Det är dags för förändring och här bär arbetsgivare ett stort ansvar! Som arbetsgivare kan och bör man göra en rad olika insatser som bidrar till en sund livsstil – det borde vara en självklarhet för alla arbetsgivare!

Några saker som man som arbetsgivare kan tänka på är att ha en personalrestaurang som serverar hälsosam mat, friskvårdstimmar, höj- och sänkbara skrivbord men också att anställa experter som arbetar med dessa frågor kontinuerligt. Anställ duktig personal som är experter på dessa frågor, som också kan minska stress och utbrändhet. För i detta fall så hjälper inga punktinsatser, denna fråga bör genomsyra hela organisationen.

”Våga diskutera övervikt och fetma!”

Frågan måste lyftas för att det ska ske en förändring, för att samhället ska tillåta människor att leva hälsosammare. Frågan om diskriminering hos överviktiga bör även det diskuteras. För sanningen är inte så svart och vitt! Man kan vara överviktig utan att vara i riskzonen för sjukdomar. Det gäller att ha en sund livsstil. Vi behöver därför acceptera att alla individer ser olika ut.

En hälsosam livsstil kommer alla vinna på – individen såsom samhället och sist men inte minst; arbetsgivaren!