Nyckeln till produktivitet - sömn

En intervju med professor Torbjörn Åkerstedt

Sömn är inte bara viktigt - det är livsviktigt. Det ligger som grund för långsiktig överlevnad och funktion. För att kunna vara produktiv på jobbet måste kroppen och knoppen få den återhämtning som sömn ger, och det varje natt.
Men hur länge ska man sova för att prestera på topp? Kan man sova för länge? Borde arbetsgivaren införa sovstund på arbetstid? Dessa är några frågor som Torbjörn Åkerstedt från Stressforskningsinstitutet intresserat sig för.

När man sover bygger hjärnan upp ett energiförråd och rensar ut en rad restprodukter som bildas av normal hjärnaktivitet. Om vi inte får tillräckligt med sömn uteblir denna uppbyggnad och städning, vilket leder till försämrat produktivitet och minne under dagen. Även hälsan blir lidande. För lite sömn kan exempelvis leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa, depression och utbrändhet.

”Det genomsnittliga behovet för sömn är 7 timmar per natt.”

Dock är behovet individuellt då vissa personer har en mer effektiv sovmotor som gör att hjärnan och kroppen återhämtar sig snabbare. Dessa personer kan få ihop tillräckligt med sömn på 5-6 timmar. Man ska även komma ihåg att unga behöver sova mer än äldre. Tro det eller ej, men man blir piggare med åldern! Vid 55 års ålder är man som piggast och kroppen kräver minst sömn.

Även om sömn är viktig för oss, betyder det inte att ju mer sömn desto bättre. Tvärtom kan för mycket sömn även det vara skadligt. De som sover mycket löper större risk för sjukdomar och dödlighet. Dock vet man inte vad som är orsak och verkan. Det kan vara så att underliggande sjukdomar ligger bakom ökade sömnvanor.

Arbetsgivarens ansvar  
”Formellt sätt har inte arbetsgivaren något ansvar i frågan om arbetstagarens sömn. Det är knepigt att stoppa in i lagstiftningen då sömn är individbundet”

Med det sagt, är företag beroende av att personalen mår bra och är tillräckligt återhämtade. Man kan se att arbetsgivare som pressar och stressar sina medarbetare samt ger dem för många uppgifter, får anställda med sömnproblem vilket i sin tur leder till nedsatt kognitiv funktion dagtid. Därför bör det vara av stor vikt för arbetsgivaren att de anställda sover tillräckligt och är utvilade när de kommer till arbetet.
”En tupplur tidigt på eftermiddagen skulle generellt sätt vara bra för att kunna prestera på eftermiddagen”
Men det inte så lätt ur fackliga och lönemässiga synvinklar att införa sovstund på arbetstid. På individnivå är det heller inte alltid positivt med tupplurar. Vissa har svårt att komma ur segheten som infinner sig efteråt. Andra som tar tupplurar kan få nattsömnen stört, vilket är problematiskt då det är den djupa nattsömnen som är viktigast för återhämtningen. Man behöver därför använda tuppluren med omdöme! Idealet för en tupplur är 20 minuter men i snitt räcker 10 minuter för att kroppen ska återhämta sig.

Det går att motverka sömnproblem
Idag finns det en rad olika hemsidor som utifrån kognitiv beteendeterapi hjälper personer med sömnstörningar.
Exponering för starkt ljus på kvällen leder till att man blir piggare vilket gör att den biologiska klockan förskjuts och det blir svårare att somna tidigt. Allt ljus påverkar hjärnan och det är det så kallade blåa ljuset som är den största boven i dramat. Datorer och Ipads avger blått ljus vilka kan påverka hjärnan. Därför bör man hålla sig undan det blåa ljuset ett par timmar innan läggdags.