Nästa generations kreativa arbetssätt

En intervju med Ulf Boman, Framtidsstrateg på Kairos Future

Nya arbetssätt och trender påverkar hur vi förbereder oss inför framtiden. Vi ser att det pågår en stor digitalisering och urbanisering i dagsläget. Dessa förändringar i samhället går över generationsgränser som vi behöver öka medvetenheten kring. Vi arbetar idag mer effektivt och samtidigt mer kreativt. Ett arbetssätt som kan kallas ”kreffektivt”.

Många arbetsplatser flyttar till större städer, placerar sig mer centralt och allt fler tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Till skillnad från tidigare så samlas och möts vi mer nu och diskuterar nya tjänster och produkter såväl internt som externt. Vi utbyter idéer mer öppet och jobbar mer kreativt. För att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera behöver det utformas utifrån verksamhetens behov.

”Jag tror stenhårt på aktivitetsbaserade arbetsplatser men det är viktigt att företagen genomgår en ordentlig analys först för att undvika att det ska kännas kopierat”

Lärandet över generationsgränser
Den nya generationen är framtiden, hur skall vi samarbeta för att utvecklas?
Vi behöver öka medvetenheten kring våra olikheter och diskutera generationsklyftor mer öppet. Den yngre generationen kan utnyttja de äldres kunskaper och tvärtom. De äldre behöver förstå att de kan lära sig av den yngre generationen trots att de har olika värderingar. Exempelvis har den yngre generationen andra tankar om lojalitet mot ett företag och tankar kring hur man bygger på sin karriär.

Kreffektivitet
Ordet är en sammansättning av ”effektivitet” och ”kreativitet” och handlar om hur företag kan lära sig att arbeta på ett sätt som främjar båda delarna. Kreffektivitet är ett begrepp som uppstod vid ett av Kairos Future´s forskningsprojekt som Ulf Boman arbetade med.

Utifrån en omvärldsanalys kan vi blicka in i framtiden. För att främja kreffektivitet så tittar man på delar som ledarskap, samarbete och huvudsyftet för företagets existens.
Ytterligare en trend är att ledningsgrupper uppmuntrar till självstyrande team där alla givetvis jobbar mot samma mål. En väg dit kan vara genom att skapa meningsfulla möten med rätt längd för att väcka kreativiteten.

”Medarbetarna behöver bli utmanade och få respons genom coaching. Kreativiteten uppstår i möten. En bra coach medför till ett bra och sammansvetsat team”.

Delegationsordningen luckras upp och det dyker upp nya former av organisationsmodeller. Vi ser att man jobbar mer agilt, vi kan påverka vårt arbete mer. Det har visats att den yngre generationen tycker att personlig utveckling är viktigare än materiella vinningar, men de kräver mer uppmärksamhet jämfört med de äldre som har lärt sig att jobba utan ständig uppmuntran.

Digitala Medier
Ytterligare en aspekt som kännetecknar nästa generations arbetssätt har att göra med användningen av digitala medier. Nya digitala medier som till exempel Trello och Slack används allt flitigare. För vissa är det viktiga verktyg medan andra företag behöver lära sig att sortera och prioritera vad som skall implementeras i deras arbetssätt.

”Vi hjälper företag att skapa insikt i hur dessa nya digitala medier fungerar och att skapa en fungerande struktur”