Lyckas med att införa aktivitetsbaserat arbetssätt

En intervju med Katarina Graffman

Katarina Graffman är doktor i antropologi och medie- och konsumentantropolog. Vid sidan av sin forskning hjälper hon företag att förstå konsumenternas beteende och preferenser för att utveckla varumärken, produkter och marknadsföringsstrategier.

Katarina har observerat tre arbetsplatser som genomfört förändringsresor till aktivitetsbaserat. Hon har även genomfört långa intervjuer med 10 personer på respektive företag. Det hon kunde se genom denna observation är att där man lyckats införa en ny arbetskultur har man lyckats med förändringen. Två av dessa företag som Katarina observerade har lyckats med detta. Ett av dessa företag är Microsoft, de har infört en ny arbetskultur och kallar det för DNA – Det Nya Arbetslivet.

Det tredje företaget lyckades inte med sin förändringsprocess. Anledningen till det var bland annat att de inte skapade tillräckligt med utrymmen där medarbetarna kunde dra sig undan, vissa fick ha kvar sina fasta platser och de hade heller inte den rätta tekniken eller tekniska supporten som behövs på ett aktivitetsbaserat kontor.

Anledningen till att det är så viktigt med att införa en ny arbetskultur när man inför aktivitetsbaserat på kontoret är för att vi människor vill ha trygghet, det ligger i vår natur. Vi är vanedjur som ogillar förändring. Många uttrycker vem man är som person genom sin plats och om man då inte får ha kvar sin plats känner man sig identitetslös. Därför är det viktigt att skolas in från början i den nya kulturen på företaget. Man måste lära sig frihet och att arbetet inte är en plats utan arbetsuppgifter.

För att lyckas med sin förändringsresa till aktivitetsbaserat gäller det att involvera alla och ge de rätta förutsättningarna till medarbetarna för att skapa en ny arbetskultur.