Lekfulla ytor förbättrar den sociala arbetsmiljön

Text av: Julia Högström, Elicit

Det hårda arbetet inom trivsel och miljö har gett resultat. Med rätt förutsättningar kan verksamheten drivas på ett produktivt sätt samtidigt som medarbetare får chansen att utvecklas och ha roligt på jobbet.

Elicit är ett värderingsstyrt företag som står för bland annat eget ansvar och gemenskap där alla kämpar för samma målsättningar. Trots att organisationen har vuxit lever de fortfarande kvar i det ”lilla” Elicit där allt började. Idag syns det tydligt hur det konstanta arbetet för att kunna bevara den familjära känslan och på så sätt skapa en hållbar och trygg arbetsmiljö, har gett resultat.

Elicit sitter i luftiga lokaler högst upp på Centralstationen med ett öppet kontorslandskap och ett flertal tysta rum anpassade för möten och teamarbete. Utöver det finns även lekfulla ytor med bland annat biljardbord och pingisbord för att lätt kunna avbryta det stillasittande arbetet, rensa huvudet och få igång blodcirkulationen. Rummen är utformade för spontanitet och kreativitet med mål att göra arbetsplatsen till en lokal man vill vara i både under och utanför arbetstid.

Sveriges bästa arbetsplats?
Elicit är ett företag som genom åren fått topplaceringar i ”Sveriges bästa arbetsplats”, genom undersökningar från företaget Great Place to Work. Resultaten från medarbetarna är också ett sätt att ta tempen på företaget och används som en viktig källa för att tydligt se förbättringsområden. År 2009 såg 85% av de anställda att de får resurser och den utrustning som krävs för att utföra sitt arbete. 93% svarade under samma undersökning att deras arbetsredskap och lokaler bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö. För att förbättra arbetsmiljön och höja siffrorna ytterligare valde Elicit att utveckla ett projektaktivitetsbaserat kontor där man utser platser utifrån projekt och de team konsulterna arbetar i. Den sista undersökningen år 2017 visar att båda värdena har ökat till 98% och att medarbetarna inte bara arbetar mer effektivt utan även trivs bättre på kontoret då det projektbaserade kontoret höjt gemenskapen.

Under den här processen har Elicit även arbetat med att bygga upp fler lekfulla ytor på kontoret. Företaget valde också att placera de konsulter som inte arbetade i ett team bredvid varandra i kontorslandskapet så att de lätt kunde dela kunskaper och ha någon att bolla med.

De här förändringarna har också påverkat den sociala arbetsmiljön positivt. I frågan om det finns en familje-/laganda på arbetsplatsen har resultaten stigit från 90% år 2008 till 98% år 2017.

Beslut tas av den de berör
Elicit är en platt organisation med högt i tak. Besluten tas av den de berör vilket kräver en stark lojalitet bland medarbetarna och resulterar i många snabba korridorsbeslut. Både chefer och konsulter sitter tillsammans i det öppna kontorslandskapet för att arbeta nära sina kollegor.
”Det är ju kollegorna som gör att det är roligt på jobbet, därför strävar vi alltid efter att ha flera Elicitare i samma team. Med ett trevligt diskussionsklimat där det är ok att säga vad man tycker kan vi tillsammans också lättare komma fram till en bra lösning.” – Bo Ekfors, projektledare på Elicit.

Det bästa av ett agilt arbete
Elicit har valt att tillämpa ett agilt arbetssätt. Teamen arbetar i sprintar och gör delleveranser i slutet av varje sprint för att underlätta kommunikationen kring kundens krav. Möten under processen hålls i tysta rum där det finns möjlighet att leverera skisser i form av wireframes eller mockups, antingen på papper, som digitala bilder eller html för att illustrera flöden och vyer.

”Vi har sedan starten trott på ett agilt arbetssätt, redan långt innan det blev populärt i branchen. Vi tror att tät dialog med kunden gör att vi kan leverera rätt system snabbare och det blir roligare att jobba i teamet om kunden blir nöjd med det den får.” – Bo Ekfors, projektledare på Elicit.

Om Elicit
Elicit är ett värderingsstyrt IT-företag som levererar digital konkurrenskraft i form av helhetsansvar i utvecklingsprojekt eller tillförande av specialistkompetens.Läs mer om hur vi jobbar på Elicit här.