Led förändringen – tillåt känslor

En intervju med Pelle Niemandius, organisationspsykolog

En förändringsresa låter spännande för vissa men skapar motstånd hos andra. Hur ska man klara sig själv igenom och hur ska man leda folk igenom förändring? Psykologens tips är att låta människor få reagera och ge utrymme för alla känslor som kan uppkomma.

Jag ville hjälpa med att lindra lidande och öka funktionalitet på arbetsplatser. Det finns ett stort behov av organisationspsykologi” – Pelle Niemandius, organisationspsykolog

Efter att ha jobbat som psykolog i traditionell terapiform i närmare 10 år så ville Pelle testa något nytt. Han såg behovet som fanns på många arbetsplatser, både bland medarbetare och chefer. Han berättar att det finns många som far illa på jobbet och att han kände att han ville jobba med arbetsmiljö. Det finns många arbetsplatser som har fastnat och inte vet hur de ska komma vidare för att utvecklas. En annan aspekt med att jobba med organisationspsykologi på arbetsplatser är utrymmet för kreativitet.

”När man jobbar med stora grupper så kan man använda sig av storytelling och humor på ett annat sätt. Det är roligt att göra saker tillsammans och att få putta igång processer”

Lyft fram det positiva med förändringen
Pelle jobbar med förändringsresor genom att stötta hela organisationen psykiskt på olika sätt. Människor i allmänhet gillar inte förändringar men vi behöver ständigt förändra oss och anpassa oss till nya miljöer, exempelvis nya arbetssätt, nya sätt att kommunicera på och nya fysiska eller digitala miljöer. Det är viktigt att känna till mänskliga beteenden och våga prata om det som kommer upp.
”Människor måste få reagera. En förändring triggar igång grundläggande system som handlar om överlevnad, olika människor kan reagera med olika känslor och beteenden”

Det underlättar genom att jobba mycket med involvering så tidigt som möjligt. På så sätt blir det enklare för människor att ta in en förändring när de förstår varför organisationen genomför den. På vilket sätt kommer hela organisationen att lyftas och utvecklas och vad kan varje enskild individ vinna på detta i slutändan? Jobba med att framhäva fördelarna och skapa en positiv vision för medarbetarna. Det är också bra att låta människor få formulera sina egna vinster. När vi vet vad vi själva kan vinna så blir vi mer engagerade och motiverade.

Att som ledare peka med hela handen skapar ofta en känsla av kompetens eller kraft hos den som pekar, men är inte nödvändigtvis lika med ett kostnadseffektivt genomförande. Snarare tvärtom. Det brukar bara väcka motstånd, vilket i sin tur kostar pengar på sikt att hantera.

Varför är förändring så svårt?
Det finns en ambivalens. Vi ser att vi behöver göra saker annorlunda för att få saker att fungera men på ett känslomässigt plan så vill vi inte förändra något. Vi kan känna motivation och innerst inne ha ett motstånd. Vi är designade för att göra det som är lätt här och nu. Vi vill inte tappa kontrollen över oss själva, över våra relationer till andra människor så som medarbetare och chefer. Vi har en rädsla för att tappa kontrollen. Förutom rädsla så kan andra känslor som aggressivitet, oro och osäkerhet dyka upp i förändringsprocesser. Vissa känner även en sorg över att lämna det gamla som kändes tryggt.

”Det måste finnas utrymme för att få prata, känna efter och reflektera. Våga öppna upp för de känslomässiga processerna som en förändring startar. Vi är alla människor, glöm inte bort det”

Ledare med psykologisk flexibilitet kommer längre
För att lyckas med att leda människor igenom förändring behöver cheferna ha en kännedom kring dessa beteenden och känslor som kan uppkomma. Det man ofta glömmer är att ledarna själva går igenom samma process. De måste kunna hantera sin egen osäkerhet och vara ödmjuka mot sig själv på samma sätt som hen är mot alla andra.

”En bra ledare behöver ha självkännedom och förstå sig på beteenden. En bra ledare behöver kunna hålla riktningen mot målet och samtidigt ge sina medarbetare utrymme för känslor och åsikter”

Det är normalt att få tycka att det är lite jobbigt. I ledarskapet är det bra att normalisera och ge människor utrymme för att känna. Det är också viktigt som chef att ha en psykologisk flexibilitet då man ibland behöver pusha på och vara tydlig. Så nyckelorden för att lyckas med en förändring är, involvering i ett tidigt stadium, öppenhet gentemot allas känslor som uppkommer, en gnutta humor kan också hjälpa och slutligen att ha ett gemensamt mål att sträva emot.