Kungälvs kommun jobbar aktivitetsbaserat

Ett hållbart kontor som bjuder till rörelse

Under 2015 började Kungsälvs kommun arbeta aktivitetsbaserat. Kontoret där nästan 600 medarbetare arbetar består av 6 våningar med olika miljöer såsom tysta rum, skrivbord, mötesrum och zoner för kreativitet och informella samtal.
Lärdomen från förändringsarbetet är att bejaka att förändringen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte är ett inredningsprojekt utan ett förändringsprojekt där man behöver stötta ledare och medarbetare att förändra sitt beteende.
Under rundvandringen i Göteborg den 24:e maj kunde deltagarnase hur deras lösning blev och under konferensen 25 maj fick de möjlighet att höra mer fördjupat om deras resa samt höra även hur andra som förändrat sitt arbetssätt har gått tillväga.