Kroppen i det nya arbetslivet – effekten av rörelse i det nya kontoret

En intervju med Malin Moosberg

För 30 år sedan var det allmänt vedertaget att få röka inomhus på kontoret men om någon skulle tända en cigarett på kontoret idag skulle det antagligen bli ramaskri. En anledning till att det inte längre är accepterat är för att idag vet vi vilka konsekvenser rökning medför. Vad gör vi för tokigt idag på kontoret som vi kommer häpna över om 30 år?

Svaret är, stillasittandet! För mycket stillasittande är rent ut sagt livsfarligt. Inte nog med att det signifikant ökar risken för allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och bukfetma, utan det förkortar även livet.

Med tanke på att en stor del av våra liv tillbringas i arbete och på kontoret, är det viktigt att vi utformar arbetsplatsen så den bjuder in till rörelse och variation för kroppen. Hur då? Exemplen är många men genom att ta minska antalet skrivare eller ha arbetsplatser utan skrivbord är några knep.

En annan viktig aspekt i utformning av kontor är att den uppfyller kroppens behov och stöttar medarbetarnas kognitiva processer. Det ska finnas platser för att jobba tillsammans med andra men det är också viktigt att ha platser där man kan komma undan och få möjlighet till avskildhet.

I framtiden kommer man motverka stillasittande när man konstruerar kontor genom att bjuda in till aktivitet och vi ser redan idag hur organisationer börjat tillämpa gå- och ståmöten som ett sätt att bryta stillasittandet och arbeta för en hälsosam arbetsplats.