Här kommer vi samla relevanta artiklar om kontorsforskning.

Vi kommer exempelvis lyfta fram olika typer av kontor och arbetssätt

Forskning om hur variationer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet