Kontoret - från mötesplats till lärmiljö

Intervju med Peter Ullstad och Ante Runnquist från Codesign.

Att skapa ett kontor som främjar lärande, som tar tillvara på medarbetarnas behov och som även passar in på företagets värderingar och kultur är något vi alla bör sträva efter när vi skapar en ny arbetsplats. Peter Ullstad och Ante Runnquist från Codesign har stor erfarenhet och kunskap i ämnet och delar med sig av sina insikter om hur det nya kontoret kan bli en succé.

”Statusen i den miljö som barn befinner sig i har, tolkar barnen som ett kvitto på sitt eget värde”

Likaledes kan man jämföra kontoret och dess medarbetare. Kontoret blir mer och mer viktigt i dagens företagsklimat. Kontoret bör spegla företagets kultur, värderingar och varumärket och med hjälp av kontoret kan företag och organisationer rekrytera och behålla arbetskraft, menar Peter och Ante.
Kontoret ska vara en plats där medarbetarna uppmuntras till att lära sig nya saker. Det är primärt värdegrundade och något vi alla bör ha rätt till. När individen lär sig nya saker blir företaget konkurrenskraftigt och produktiviteten ökar. Detta vinner både företaget och individen på. Ett företag som bara har anställda med liknande profil och där medarbetarna stagnerar i sin utveckling kommer snabbt att dö.

Låt medarbetarna få vara en del av projektet
När ett företag flyttat in i ett nytt kontor kan man höra från ledningen att medarbetarna inte anpassar sig efter kontoret, det nya arbetssättet kommer inte igång och att ytor står tomma. Ledningen skjuter ifrån sig och lägger ansvaret på medarbetarna som inte vet hur de ska använda kontoret. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta fel väg att gå.

Det är som att en skola utger sig för att ha en superbra undervisning men där alla elever har dåliga betyg. Kontoret måste anpassas efter den verksamhet som bedrivs, man måste stötta medarbetarna i förändringsprocessen samtidigt som medarbetarna måste få komma med egna förslag till det nya kontoret.

”Om 80 % av medarbetarna tror att det är deras idé – då blir det succé”

För att man inte ska hamna i dilemmat där medarbetarna inte nyttjar kontoret så är det viktigt att låta medarbetarna vara med och påverka kontorets utformning från början. Förändring är alltid mer eller mindre ångestskapande även om resultatet rent fysiskt är bättre än tidigare. För att ångesten ska minska så behöver medarbetarna ha en förståelse för lösningen och vara delaktiga – gärna tro att det är deras idé.

”Men fråga inte vad det är dem vill ha, då blir det helt fel!”

När man ska planera för kontoret ska man inte fråga medarbetarna vad de vill ha. Då uppger de bara saker som de har referenser till. Så som att Det kontoret som det där företaget har, så vill jag också ha det. Men kontoret ska ju vara verksamhetsanpassat så fråga istället hur de jobbar, om deras vardag, vad de har för utmaningar – hur de fungerar och vad de gör helt enkelt.

”Vi möter företag och skolor som säger att de har tillit till sina medarbetare och elever men har ändå dörrar låsta”

Låt därför kontoret spegla hela företaget genom att utforma den fysiska miljön efter företagets värderingar och kultur!