Bakgrund till studien - Kontor och arbetssätt efter pandemin

Under kvartal två och tre 2021 samlade vi data från åtta organisationer för att besvara frågeställningar avseende hur vårt arbetssätt kan komma att förändras efter pandemin. Organisationer som ingick i studien var verksamma både inom den privata och offentliga sektorn. Nedan kan du ta del av en kort introduktion till studien. Om du är nyfiken att ta del av rapporten, kan du ta del av den genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan.

Introduktion

Pandemins intåg kom att förändra en hel del avseende tjänstemäns arbetssätt. Omställning till ökad flexibilitet i var arbete utförs var i och för sig inget nytt. Inte heller var distansarbete ett okänt fenomen. Under en längre tid har flexibiliteten avseende vårt arbetssätt ökat och tjänstemän har även arbetat på distans när arbetet krävt det eller när distansarbetet underlättat balansen mellan arbete och privatliv. Men däremot blev omfattningen av distansarbetet och vidden av arbetsuppgifter som kom att utföras på distans mycket högre över en natt.

Nu när vi börjar återvända till kontoret ställer sig många frågorna: Vad gör vi nu? Tillbaka till kontoret eller fortsätta på distans?

De frågeställningar som hos organisationer bygger upp till ett svar på dessa frågor är på ett eller annat sätt relaterade till frågeställningar om hur man med ett beslut om framtida arbetssätt blir en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla personal, hur man bygger teamkänsla och känsla av samhörighet, hur man säkerställer kompetensöverföring samt hur man behåller sin konkurrenskraft och sin relevans för de marknader eller personer man verkar för?

Denna rapport gör anspråk på att besvara dessa frågeställningar. I denna rapport återges dels beskrivande resultat – hur chefer och medarbetare svarat på specifika frågor – men också statistiska samband gällande vilka aspekter som är relaterade till varandra – exempelvis vad bidrar till att medarbetare mer eller mindre vill ha sin fasta arbetsplats hemma? Vilken typ av aktiviteter ska kontoret stödja för att attrahera medarbetare till kontoret? Vilket stöd krävs för att medarbetare ska kunna vara produktiva och kreativa när de arbetar på distans?

Data till studien

Data till denna studie har samlats in av Aram Seddigh genom WeOffice:s kartläggningsplattform. Aram Seddigh har även varit ansvarig för databearbetning, statistiska analyser och rapportens utformning. Aram är fil. dr. i arbets- och organisationspsykologi där hans avhandling handlade om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Han är även ekonom och leg. psykolog. Idag är Aram Seddigh vd och arbetsplatsstrateg på WeOffice AB. Förutom framtagning av arbetsplatsstrategier och att erbjuda konsultativa tjänster till organisationer som ser över sin kontorsmiljö och arbetssätt, erbjuder Aram även föreläsningar och workshops i ämnen relaterade till arbetsmiljö och arbetssätt.

aram@weoffice.se eller 0739793663

Ladda ner rapporten nedan

* indicates required

För att ta del av vårt nyhetsbrev behöver du acceptera vår integritetspolicy

Jag godkänner att WeOffice lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt beskrivningen i WeOffice integritetspolicy https://weoffice.se/privacy-policy-of-weoffice-ab/

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Rapporten - Kontor och arbetssätt efter pandemin