Kontor i all ära men arbete är ju inte längre en plats

Intervju med Peter Bjellerup, IBM

I stället för att fokusera på att skyffla epost och bilagor fram och tillbaka eller att skapa och hålla reda på dokument, för vi fram människorna, deras erfarenheter, kompetenser och karaktär.

I decennier har företag hävdat att de anställda är deras viktigaste resurs. Ändå har de gjort sitt yttersta för att “eliminera mänskliga faktorer”. Resultatet har blivit prydliga strömlinjeformade processer, med hög effektivitet, men ofta med begränsad flexibilitet, opersonliga och svårföränderliga. Plus arbetsplatser i samma anda; enhetliga, enformiga, otrivsamma och oengagerande.

I samma anda som arbetet med att göra fysiska arbetsplatser mer mänskliga och funktionsdugliga genom aktivitetsbaserat tänkande, arbetar vi för att den digitala arbetsmiljön ska bli mer mänsklig och agil genom dialog, samarbete, kunskapsdelning, ömsesidig hjälp, profiler och nätverkande. Inom det aktivitetsbaserade kontorets väggar, men även över avstånd och gränser (organisatoriska eller nationella).

När du inte längre vet var kollegerna sitter rent fysiskt, oavsett om de är på kontoret eller mobila, kan du alltid hitta dem och ert gemensamma arbete online; kommunicera, samarbeta, inspirera och inspireras.

I stället för att fokusera på att skyffla epost och bilagor fram och tillbaka eller att skapa och hålla reda på dokument, för vi fram människorna, deras erfarenheter, kompetenser och karaktär. Vi demokratiserar kommunikationen och öppnar möjligheter för medarbetare att dela med sig av sin kunskap, sina idéer och sina initiativ, att fråga andra om hjälp och råd, utan att ens nödvändigtvis veta på förhand vem som kan hjälpa, att föra en öppen dialog men också att samarbeta med begränsad insyn.

Sammantaget gör detta både företag och medarbetare mer agila, tåliga och effektiva, ökar utväxlingen och stärker engagemang, inspiration och innovation – allt som vi behöver i dagens extrema förändringstakt.

Läs mer om IBM Connections här.