Johanneberg Science Park delar sitt aktivitetsbaserade kontor med flera företag

Johanneberg Science Park delar sitt nya aktivitetsbaserade kontor med flera företag såsom Göteborgs energi och White arkitekter. I huset finns även HSB. Syftet med projektet har varit att skapa möjligheter till möten mellan akademin och näringsliv.

Tänket kring möten har även sträckt sig så långt att man endast har ett enda ställe där medarbetarna kan hämta kaffe. På så sätt vill man skapa möjligheter till interaktion och informella möten där idéer och kreativitet kan flöda och där människorna kan bli smartare ihop.

Själva byggnaden består av två byggnadskroppar, sammankopplade av två bryggor. Huskropparna på cirka 8200 kvm rymmer kontorslokaler, reception, restaurang, konferensytor och även andra mötesplatser.

På entréplan, längst med hela ytterväggen, sträcker sig en lång sittbänk. All material är robust med hållbarhetsambition och ett av målen med byggnaden har varit att ge så lite miljöbelastning som möjligt.
– Då vi tidigare satt i egna kontorsrum, har en utmaning för oss varit att skapa nya vanor. Att gå undan och tänka på var vi pratar högt. Detta har vi försökt hantera genom att lyfta upp frågan och diskutera hur man kan förändra sitt arbetssätt och utnyttja nya möjligheter som erbjuds, beskriver Eva Hellberg på Johanneberg Science Park.
Fortfarande fortgår dock resan till nytt arbetssätt. Vissa har anmanat det nya arbetssättet medan andra fortfarande försöka hitta sig till rätta.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”2670,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719″]