Det går att resonera kring det ökade informationsflödet i samhället ur flera perspektiv.
Det ena är vi allt mer är tillgängliga och kontaktbara oavsett vart vi befinner oss. Detta kan hos vissa personer väcka en känsla av intrång i den privata sfären, en känsla av att inte kunna avskärma sig och skapa det egna utrymmet viktig för återhämtning. Vissa personer upplever i högre grad än andra ett sådant behov och får de inte möjlighet till detta kan dessa känna att vardagsstress ackumuleras.
Sedan kan man skifta fokus från tillgängligheten till det resurser som olika informationskällor i varje given ögonblick faktiskt kräver av oss. Om man exempelvis studerar en modern arbetsplats så sker samspelet människor emellan och informationsinhämtning på en rad olika sätt något som skiljer dagens arbetande befolkning från hur människor historiskt har arbetat. Det handlar om telefoner som signalerar och uppmärksammar oss på inkommande samtal och sms, e-postkonton som ljuder varje gång inkorgen växer, chatt-program som febrilt markerar att kollegan ber om vår uppmärksamhet och ytterligare en kollega kommer fram till oss i det öppna kontorslandskapet för att återge något som han eller hon tycker vi bara måste känna till. Samtidigt som allt detta sker har vi ju faktiskt ett arbete att utföra vilket kräver att vi googlar, läser och begrundar den information som vi bearbetar. Alla dessa processer belastar dels vårt arbetsminne dels vår uppmärksamhetsförmåga, vilka är två viktiga kognitiva funktioner som är båda begränsade i sin kapacitet. Till viss nivå, vilket skiljer sig från person till person, kan vi bli stimulerade av den informationsflora som vi kommer i kontakt med men samtidigt, går vi över gränsen blir stressen överväldigande. Vi blir trötta, minns kanske sämre vad det var vi egentligen skulle göra och har svårare för att återge vad vi har redan gjort. Men kortsiktigt behöver detta inte leda till ihållande problem, om vi får möjlighet till återhämtning och även aktivt kan styra över informations- och de sociala mediorna och källorna. Kan vi däremot inte göra det ökar med tiden risken för att stressen hopar sig och utbrändhet kan så småningom bli följden.
Läs här om hur du kan hantera informationsstress.