Nedan kan du läsa om cellkontor och delade kontorsrum. Men läs också om aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor samt om kontorslandskap och cubicles.

Cellkontor eller individuella kontorsrum

Kontorstypen där majoriteten av rummen är individuella kontorsrum kallas för cellkontor. Denna kontorsrum är oftast konstruerade så att rummen ligger vägg i vägg närmast fasaden med ett fönster som vetter ut mot en innergård eller utåt från byggnaden. Både en och två korridorlösningar förekommer där antingen en eller två korridorer förbinder kontorsrummen. Utrymmet i mitten mellan kontorsrummen eller i mitten av lokalen, används ofta till förråd, toaletter eller vilorum men också till mötesrum och matsal som då har liten eller ingen tillgång till dagsljus på grund av distansen till närmaste fönster. De individuella kontorsrummen i cellkontor kan vara utrustade med skrivare och andra tekniska hjälpmedel som gör dem till oberoende celler där de flesta arbetsuppgifter kan genomföras från rummet. Men på senare tid har det blivit vanligare att man även i cellkontorslösningar förlägger tekniska funktioner till gemensamma platser.
Den allmänna uppfattningen är att cellkontor tidigare varit det mest förekommande kontorslösningen. Även när kontorslösningen började överges till förmån för andra kontorstyper, fick som oftast högre tjänstemän och chefer fortsatt arbeta i individuella kontorsrum. Att ha ett eget rum, i jämförelse med att dela, var och är kanske fortfarande förbundet med högre status. Men i Sverige, där många organisationer eftersöker en platt organisationsstruktur, har man istället hänvisat till de praktiska fördelarna för båda grupperna. För chefer har det egna kontorsrummet underlättat planeringen av  möten och för högre tjänstemän, som oftast har brottats med krävande arbetsuppgifter har möjligheten till visuell och auditiv avskildhet förespråkats som skäl.

Delade kontorsrum

Delade kontorsrum är oftast något större än individuella kontorsrum och delas av antingen två eller tre personer. Tidigare har det varit vanligt att administrativa funktioner eller lägre tjänstemän utan specialist funktioner förlagts i dessa rum i cellkontorslösningar. Dessa rum kan även ha varit chefsrum som gjorts om genom en förändring av inredningen. Har rummet tidigare varit ett gammalt chefsrum kan det vara lämpligt att titta närmare på hur ventilationen fungerar för flera personer.