Tanken knäcker kroppen – stärk ditt psyke och motverka stress

Det är individuellt hur stress upplevs och hur det har byggts upp. Många jobbar i en stressad miljö och har högpresterande yrken, men det är också vanligt att man skapar sin egen stress. Men du kan hitta orsaken till din stress och hantera den!

Stress försämrar prestationen 
När vi är stressade aktiveras kroppens större muskler för att förbereda sig för att antingen försvara oss eller fly från ett hot. I denna stund fungerar vårt intellektuellt sämre eftersom att vi får mindre blod till hjärnan.

”Det medför sämre koncentration, sämre logiskt tänkande och förmåga att planera och uttrycka våra känslor.” – Anders Tengström

Evolutionärt var detta en bra reglering av kroppens funktioner under ett tillfälligt hot. Problemet idag är att vi ständigt går runt med stresspåslag, vilket i längden försämrar vår prestation och förmåga att fungera på arbetsplatsen. Vi blir irriterade fortare och agerar med impulser istället för att tänka över situationen en extra gång för att kunna hitta en lösning. Anders Tengström, docent och leg. psykolog, påpekar vikten av att stanna upp och känna efter vad det är som gör en stressad, i vilka situationer och i vilken grad. Maria Bouvin som jobbar med stresshantering, rekommenderar att utgå ifrån vad som är orsaken till stressen. Att skriva stressdagbok är ett sätt för att få en bättre bild. Här följer några tips för att hitta vad orsaken till din stress är.

Hitta arbetssätt som fungerar 
Stresshantering är tyvärr en lång process, det kan vara bra att hitta nya rutiner och vanor som fungerar långsiktigt. Se över ditt arbetssätt så att du inte blir stressad över alla arbetsuppgifter. Hitta praktiska lösningar, som att delegera ut uppgifterna, lär dig att prioritera rätt och att fokusera på att göra en sak i taget.

”Ofta är det tankarna som sådana som stressar. Det är lätt att efter jobbet fundera över det man glömt, inte fick gjort och hur morgondagen ska hinnas med.” – Maria Bouvin

Work-life balance
Det kan vara sunt att skapa gränser mellan arbete och fritid, så kallad ”work-life-balance”. För en dialog med din chef och kom överens om var, när och hur du förväntas vara tillgänglig efter arbetstid. Kolla om det går att komma överens med arbetsgivaren och kunderna om att inte ta jobbsamtal eller ha mejlkontakt utanför arbetstid. Saco rapporterar i en studie att ”obalans mellan arbete och fritid” är en av de huvudsakliga riskfaktorerna vid stress.

”Återhämtningen är viktig. Det är inte stressen i sig som är farlig utan bristen på återhämtning.” – Maria Bouvin

Det är viktigt med återhämtning och att ta sig tid att göra sådant som du mår bra av och tycker är kul. Hitta aktiviteter som får dig att slappna av, exempelvis att läsa en bok, träna eller spendera tid med vänner. Det finns ingen anledning att oroa sig över arbetsuppgifter som det inte går att göra något åt i stunden. Försök att släppa jobbet och tankarna.

”Det är våra tankar som knäcker våra kroppar. Stress är en tankekonstruktion som har bildats utifrån föreställningar kring hur vi ska leva våra liv.” – Anders Tengström

Höga krav och ingen kontroll
Anders menar att må bra handlar om att kunna hantera motgångar. Mycket av den stressen vi känner är något som vi skapat själva utifrån våra egna och samhällets krav på oss själv. Känslor som att inte räcka till, prestera tillräckligt bra på jobbet eller privat. För att kunna leverera långsiktigt på ett hållbart sätt behöver man känna att man har kontroll. Krav-kontroll-modellen presenterades av forskaren Robert Karasek på 70-talet. Han förklarade att stress handlar om de upplevda kraven som ställs på en i relation till den upplevda egna kontrollen, det vill säga hur mycket inflytande personen har över sin jobbsituation. I denna modell finns olika kombinationer av krav och kontroll. Har personen höga krav och låg kontroll så upplevs det som press och stressande. Har personen en balans mellan krav och kontroll så har personen en balanserad arbetsbelastning som inte känns stressande.

”Med hjälp av mindfulness tränas ”uppmärksamhetsdelen” i hjärnan upp och det ger en bättre möjlighet att uppmärksamma sina tankar och välja sitt fokus. När man har tränat mindfulness ett tag och fått in förhållningssättet så får man bättre koncentration och fokus även i arbetsuppgifterna.” – Maria Bouvin

Lär dig hantera stressen
När du vet vad den eller de största orsakerna till din stress är så kan vi lära oss att sortera och hantera våra tankar, känslor och handlingar. Mindfulness kan vara ett sätt att förebygga och hantera stress på. Det är en typ av uppmärksamhetsträning i form av meditationsövningar. Med hjälp av mindfulness lär sig utövaren att observera sina tankar och känslor. Vanliga effekter av mindfulnessträning är minskad stress och ökad effektivitet. Många arbetsplatser jobbar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö där både ledningen och medarbetarna ska känna sig omhändertagna. Ibland erbjuds kurser och workshops i arbetsmiljö och stressrelaterade frågor. Kommunicera ut behovet som finns på arbetsplatsen och våga be om hjälp och stöd.