Digitalt 8 september

Kursen riktar sig till HR, kontors- och arbetsplats ansvarig, beställare av facility management samt ledningsrepresentanter i mindre och medelstora organisationer.
 
Du som är ansvarig har ofta ansvar för helheten! Detta gäller lokaler, tjänster och utveckling av arbetsplatsen och arbetssätt, vilka får en allt större betydelse för organisationens framgång. Kursen ämnar därför ge dig verktyg för att skapa hälsosamma arbetsplatser där medarbetare både trivs och kan vara produktiva. För att uppnå detta behöver dels kontorsutformningen dels det strategiska arbetet runtomkring kontoret vara genomtänkt. Under kursen förmedlas dels rådande kunskapsläget inom hälsa, arbetsplatsutformning och arbetssätt dels metoder för att implementera förändring.
 
Efter genomförd kurs ska deltagaren:
·       ha kunskaper om processen kring strategiskt utvecklingsarbete från kartläggning, behovsanalys och formulering av arbetsplats- och hälsostrategi
·       kunna delta och leda strategisk utveckling av arbetsplats- och hälsostrategier
·       kunna utveckla dessa strategier och tjänster, taktiskt och strategiskt, genom att analysera behov samt föreslå och driva utveckling- och förbättringsinitiativ
·       känna till de övergripande problemområdena med de vanligaste kontorsutformningar och arbetssätt
·       ha kunskap om varför dessa problemområden uppstår samt hur man kan adressera dem
·       ha ett utvecklat tankesätt om hur pandemin kan komma att påverka arbetssättet för olika organisationer

Syfte
Syftet med denna kurs är att presentera en ”golden standard” för genomförande av en arbetsplats- och en hälsostrategi. Ni kommer även få med er en light version ni kan starta med direkt, som exempelvis ett pilotprojekt.
 
Den ger konkreta råd och strategier samt metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Du får också information om den nya Well-standarden, arbetsmiljöverkets nya AFS. Även om de senaste trenderna inom arbetsplatsens utveckling, som hälsa/wellbeing på arbetsplatsen.
 
Strategisk hälsa och välmående    
– Kartläggning av verksamheten genom hälsorevision och behovsanalys
– Strategi – skapa en långsiktig hälsoplan
– Genomförande – interventioner
– IT-stöd och nyckeltal för hälsoarbetet
– Uppföljning, utveckling och anpassning
 
Strategisk arbetsplatsutveckling
– Utmaningar och möjligheter med rådande arbetssätt
– Principer för ett bra kontor och arbetssätt
– Vanliga metoder vid framtagning av arbetsplatsstrategier
– Prediktioner om arbetssätt efter pandemin

Villkor
Pris: 9 400 SEK, exkl. moms.
anmälan kan göras till aram@weoffice.se

Kursen sker digitalt
Kursen sker digitalt med start kl 08.30 och avslut kl 16.00. Lunch mellan kl 12.00 till 13.00

Föreläsare och kursledare
Aram Seddigh,
Doktor i arbetsmiljö, psykolog, ekonom, konsult, arbetsplatsstrateg och föreläsare
Micael Larsen, Medicinsk tränare, hälsoentreprenör, arbetsplatskonsult,
                                                  utbildare och föreläsare inom hälsa
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta:
Aram@weoffice.se eller activeatwork@addmove.se Mer info på https://weoffice.se/halsa-arbetssatt/

Om active@work
active@work fungerar som en hälsopartner till företag och organisationer och hjälper dem att ta fram, genomföra och följa upp långsiktiga hälsofrämjande satsningar. active@work erbjuder dessutom gruppträning vilken levereras till kund direkt eller online.

Om WeOffice
WeOffice AB stöttar organisationer vid flytt till nya lokaler, förändring av befintliga lokaler & förändring till nytt arbetssätt.
Vårt motto är Mer än vackra kontor, vilket innebär att vårt fokus ligger på att skapa funktionella och anpassade arbetsmiljöer där medarbetare mår bra, trivs och får rätt förutsättningar att vara effektiva i sitt arbete, både hemma och på kontoret.
Vårt erbjudande omfattar framtagning av arbetsplatsstrategier, projektstöd, projektledning, förändringsledning, seminarier/föreläsningar och rådgivning.