Glada medarbetare skapar goda affärsresultat

En intervju med Karin Palmquist, Chief People på NetEnt, av Lesly Valencia

Medarbetarna behöver känna att de är delaktiga för att hjälpa till att driva bolaget framåt. Det gäller att vara tydlig med vad som krävs av medarbetarna, på så sätt kan de själva fatta kloka beslut och våga komma med egna idéer. Målet är att lyfta företeelsen innovation eftersom att det är det som är avgörande för att kunna utveckla nya tjänster och produkter.

Karin Palmquist arbetar som Chief People på NetEnt, där hon har en avgörande roll i rekrytering, hur personalen mår och utvecklas. NetEnt använder en rad olika strategier för att engagera och skapa hög gemenskap i arbetsgruppen och företaget i stort. Varje månad skapas exempelvis en X-group då det är fritt fram för alla att komma med idéer som tar verksamheten framåt samtidigt som det ska vara roligt att bidra. De inspirerar sina medarbetare ytterligare under innovationsveckor då de bjuder in föreläsningar och lär ut olika kreativa knep. Men det räcker inte där. För att motivera medarbetarna ytterligare nämner Karin exempel efter exempel, allt för att skapa mer motivation och stötta medarbetare att driva sina idéer vidare.

Insatserna leder till affärsresultat!
NetEnt ser även till att stötta och vägleda medarbetarna så att innovationerna drivs vidare. Alla dessa insatser är viktiga hörnstenar i bolagets framgångsresa.
Utifrån strategier som främjar hälsa i kombination med dessa hörnstenar så har detta bidragit till positiva affärsresultat och större engagemang hos medarbetarna. Ett tydligt resultat av företagets arbete är, med tanke på att NetEnt rekryterade 350 personer förra året, att personalomsättningen har sjunkit.


Vart är bolaget på väg?
Det hon har märkt under sina år arbetandes med entreprenörskap och kompetensutveckling är vikten av att det bör finnas tydliga strukturer och transparens. Bolaget är numera på väg mot ett tydligt mål, och detta tillsammans!

”Medarbetarna kan få svårt att känna sig delaktiga om de inte förstår var företaget håller på att navigera. Det är också viktigt med feedback för att få medarbetarna att våga tala”

Fakta om NetEnt:
NetEnt inriktar sig till online verksamheter inom spelbranschen. De är internationellt utbredda. De har därmed en naturlig inkludering av gender och nationaliteter då de letar i hela världen efter personer med rätt kompetens.