Vi är glada att få Gabriella Ringvall Bengtsson som konsult till WeOffice AB!

Gabriella Ringvall Bengtsson arbetar med ledarskap för ledning och styrning av organisationer och dess medarbetare. Gabriella är särskilt engagerad i de hälsofrämjande aspekterna av moderna sätt att arbeta och driver frågor kring vilken typ av ledarskap medarbetare behöver i olika fysiska miljöer för att förhindra ohälsa och stressrelaterade problem.