Framtidens smarta fastigheter knackar på dörren

Intervju med Sima Ghaemi på Skanska Fastigheter Stockholm

Trots att fastighetsbranschen generellt sett har varit något sen med att implementera nya digitala- och tekniska lösningar så är vi på väg mer och mer mot smarta fastigheter som kommer kunna tala för sig själva och förutspå fel. Många av människans funktioner i byggnader kommer automatiseras. Istället för att städa toaletter, slänga sopor och byta glödlampor på rullande schema, kan tekniken berätta när det börjar bli dags för åtgärder. Möjligheterna är många och potentialen är stor. Tekniken utvecklas hela tiden och blir mer och mer pålitlig. Det gäller bara att våga, menar Sima Ghaemi.

 

”Försök att se möjligheter istället för svårigheter”

Att våga satsa på digitala lösningar i fastigheter är många gånger en avvägning mellan flipp eller flopp. Fastighetsutvecklare driver oftast stora projekt som innefattar höga investeringar och att då satsa på digitala lösningar som ej är fullt beprövade är det få som vågar. Utvecklingen går i rask takt framåt och det som är en modern lösning idag kan vara förlegat imorgon. Ett annat motstånd som bromsar utvecklingen kan vara människors restriktiva syn till att bli övervakade. För att kunna mäta beläggningsgrad eller kartlägga byggnaders funktion behöver man bevaka människorna som nyttjar byggnaden för att kunna se mönster, något som ifrågasätts. Men detta kanske är en generationsfråga då den yngre generationen är mer tillmötesgående mot ny teknik och kräver hela tiden smartare lösningar, menar Sima Ghaemi.

“Om man istället börjar se fastigheten som en mobil – på samma sätt som man kan uppgradera mobilernas operativsystem ska man kunna uppgradera fastigheterna efter behov”

Användarvänlighet är en viktig faktor i smarta fastigheter. Frågan man bör ställa sig är: hur kan man använda byggnaden till sin fulla potential? Svaret på frågan förändras såklart över tid, då det inte är konstant samma människor och företag som använder en byggnad. Därför behöver byggnaden kunna modifieras efter användarna. Man bör se byggnader som ett skal med olika funktioner som med tiden ska uppdateras efter behov.
Effektivisering utifrån användning kan ge många fördelar.

Byggnaderna kan bli mer miljövänliga, något som sträcker sig utöver effektiv energiförbrukning. Utan det inbegriper även en effektivisering av användningsområden. Genom att kartlägga när och hur byggnaden används kan man skapa aktiviteter i fastigheten när den i normala fall står tom, så som att kontor oftast står tomma på kvällar och helger. På så sätt samnyttja resurser med exempelvis andra organisationer.

Framtidens smarta fastigheter knackar på dörren och när det är dags att öppna kommer det innefatta en mängd smarta lösningar och möjligheter för människan!