Att förutspå hur våra framtida kontor kommer att se ut kan väcka många fantasifulla idéer, särskilt om man generellt frågar studenter som ännu

Framtidens kontor
Framtidens kontor

inte helt formats av hur det faktiskt “behöver” se ut på våra arbetsplatser och kanske specifikt om man frågar studenter från Konstfack och KTH  Arkitekturskolan som har vanan att reflektera över form och design.
AMF fastigheter tog initiativet och bad ett 40-tal studenter presentera koncept,modeller och skisser om framtida kontor, varav några utav dem presenteras i en utställning. Projektet, som gick i oranget, leddes av Peter Ullstad och Petra Lindfors från arkitektkontoret Codesign.
the Atmosphere based workplace
Framtidens kontor

 
Mycket att hämta inspiration från men mest gillade jag projektet “The atmosphere based workplace” där Astrid Skog, Hanna Wikström och Joel Englund påverkar vår sinnesstämning genom värme, ljud, doft, fukt och ljus. Att ha en arbetsplats som integrerar med alla våra sinnen tror jag skulle ha svårt att lämna oss oberörd, vilket skulle mynna i utmaningen att den inte skulle uppta oss för mycket, utan lämnar plats även för intryck som har med våra arbetsuppgifter att göra. Inspirationen är dock mycket tilltalande.
Men det finns mycket mer att läsa, se och förundras över på Futurumstudion!