Enskilda arbetsrum (även så kallade cellkontor) eller flexkontor, vilket är bäst för hälsa?
I en longitudinell studie följde Meijer och kollegor en holländsk statlig myndighet som omkonstruerade sina kontorslokaler. Från att medarbetarna satt i enskilda rum, gick företaget över till ett öppet kontorslandskap där individuella arbetsplatser saknades, en så kallad flexkontorslösning. Baslinjemätning följdes upp av två mätningar, 6 och 15 månader efter implementationen. Forskarlaget intresserade sig för arbetsrelaterad trötthet, generell hälsa, upplevd hälsoförändring, överkropps relaterade smärtor samt upplevd produktivitet. I samband med ombyggnationen involverades medarbetarna i processen, regler om hur man ska bete sig i kontorslandskapet infördes och en översyn gjordes över själva arbetsstationerna så att de blev bättre ergonomiskt utformade. Uppföljningen vid 6 månaders visade endast ett signifikant utfall, nämligen att den upplevda produktiviteten hade sjunkit från 96% till 92%. Efter 15 månader, jämförd med baslinjemätningen, visade sig att den generella hälsan hade signifikant ökat samt att klagomål över överkropprelaterade värk signifikant hade sjunkit. Vidare visade det sig att från att produktiviteten hade sjunkit vid uppföljningen efter 6 månader, hade den ökat i relation till baslinjemätningen 15 månader efter att det nya kontoret hade invigts. Men då medarbetarna som ingick i studien vid baslinjemätning hade skattat sin produktivitet väldigt högt (96%) kan det vara missvisande att dra för stora slutsatser av den ökning som angavs. Författarna till artikeln drog slutsatsen att kontorslösningen hade en begränsad eller ingen koppling till arbetsrelaterad hälsa, uppfattad hälsoförändring och produktivitet medan viss positiv effekt för medarbetarnas hälsa och överkropps relaterade smärtor.
För källa klicka här.