Så attraherar och behåller King ny arbetskraft

Intervju med Robert Käck

King har idag två kontor i centrala Stockholm, endast två minuter från varandra. Receptionen och vissa andra saker såsom tekniken känner man igen i båda kontoren. Samtidigt skiljer sig de båda kontoren från varandra. Varför då? För King är det nämligen viktigt att varje studio får möjlighet att påverka den fysiska designen. Därför blir varje kontor lite annorlunda än andra genom att den lokala kulturen visar sig i designen, berättar Robert Käck Direktor of Culture och Employer Branding på King.

Under intervjun berättar Robert om varför de valde att flytta och varför de valde den lösningen de valde.

Vad var bakgrunden till att ni valde att flytta?
Vi valde att flytta för att vi inte fick det att fungera längre. Vi växte otroligt snabbt i våra lokaler. Ju fler vi blev desto färre blev våra sociala ytor. Tillslut var det inte hållbart att ha ledningsgruppsmöten runt pingisbordet och då tog vi beslutet att vi behöver flytta och ville samtidigt tänka om.

Hur gick ni tillväga för att förstå hur det nya kontoret skulle bli?
För oss var det viktigt att hela arbetsgivarerbjudandet skulle vara inarbetat i kontoret. Vi valde att lyssna på medarbetarna och frågade de anställda vad de ville ha och vad de värdesatte. För vissa var det en bekväm stol, för andra var det ytor för spontana möten och för ytterligare andra var det tysta rum som var viktigt. Därefter försökte vi leva upp till dessa behov så långt som möjligt.

Vi skapade till exempel ett mötesfritt bibliotek med litteratur – en perfekt plats om man vill förkovra sig i något eller få en paus från arbetet. Vi skapade också ett kreativt rum med play-yta där medarbetare kan ta en paus från datorn och bygga lego och löda.

Ett annat behov som framkom var ytor där man kunde visualisera arbetet. Vi arbetar nämligen agilt utifrån Scrum metoden. Därför skapade vi lämpliga ytor för detta som idag är välanvända.
Medarbetarna uttryckte också ett stort behov av att inte störas när man satt vid sitt skrivbord. Därför placerade vi alla skrivbord längst med fönstren och samlade alla mötesytor i mitten av lokalen. På så sätt lyckades vi begränsa störningar när man satt vid sitt skrivbord.

Hur kom det sig att ni inte valde att arbeta aktivitetsbaserat?
Vi var medvetna om att flera organisationer väljer att arbeta aktivitetsbaserat. Men det passade inte oss då vi har många personer som behöver ha kraftiga stationära datorer för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Därför har vi idag fasta platser men med en hel del övriga ytor som möjliggör möten, interaktion och informationsutbyte.
 

[vc_gallery type=”image_grid” images=”2615,2614,2613,2611,2612,2610,2604,2605,2606,2607,2608,2609″ title=”Kings kontor kännetecknas av lekfullhet och mångfald”]