Ett hållbart arbetsliv

En intervju med Åsa Lundqvist

För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi vara motiverade och känna arbetsglädje. Det gör att vi kan prestera långsiktigt och samtidigt få mer energi i vardagen. Hur hittar man sin inre motivation och hur engagerar man sina medarbetare?

Nyckeln till framgång för en organisation är att alla medarbetare känner sig motiverade. Det är olika vad varje individ motiveras av. Som chef gäller det att lära känna alla sina medarbetare för på så sätt ta reda på vad de motiveras av.

“Det är lätt att man tar in sina egna erfarenheter och bedömer andra personer utifrån sin egen ”kunskapsbank”. – Åsa Lundqvist, Livsstils coach.

Att motivera sina medarbetare
Många ledare utgår ifrån sina egna erfarenheter av tidigare personer som de mött i arbetslivet. Det kan därför bli fel när de möter en person som fungerar på ett annat sätt berättar Åsa som coachar företag i att skapa förutsättningar för prestationsutveckling. Det är också vanligt att vi överför vår egen inre motivering på andra, d.v.s. att vi tror att de motiveras av samma saker som vi själva. Ta därför tiden att lära känna alla medarbetare och utgå ifrån att alla är olika.

”Ta reda på vad dina medarbetare tycker är roligt och försök att förstå hur de fungerar och vad de trivs bäst med. Fördela därefter arbetsuppgifterna utifrån denna kunskap så att rätt man hamnar på rätt plats”. – Åsa Lundqvist

Att hitta sin egen motivering
Välj rätt bransch och arbetsplats som speglar det du tycker är roligt och det du tycker är viktigt att jobba med. Det tillför automatiskt energi om du jobbar med något som du tycker är roligt och viktigt. Hitta en optimal prestation som är hållbar. Med det menas att du ska kunna utföra arbetsuppgifterna utan att uppleva att det är stressande. En kortare period av stress påverkar oftast inte arbetsglädjen (Mer om stress).

Forskning visar att om minst 75 % av dina arbetsuppgifter ger energi och arbetsglädje har du 4 ggr så stor chans att lyckas i ditt arbete samt få ett hållbart arbetsliv med en optimal prestation”. – Åsa Lundqvist

Arbetsmiljön påverkar din energinivå och prestation
Om du jobbar i en dålig arbetsmiljö så påverkar det din energi. Har du en dålig arbetsställning får du smärtor och känner fortare irritation och trötthet. Är det en bullrig miljö så kan man få huvudvärk och svårt att koncentrera sig. Det är också viktigt att ha bra relationer och bra teamwork för att undvika att lägga energi på fel saker. Utifrån ett psykosocialt perspektiv så kan det vara påfrestande om man tvingas jobba självständigt. Om samarbetet flyter på så flyter oftast arbetsuppgifterna också.

”När du jobbar utan större ansträngning så har du hittat den egna energin och den inre kraften”. – Åsa Lundqvist