En arbetsmiljö som gynnar miljön

En intervju med Minna Ahvenkoski

En generell värdering som växer sig allt starkare i samhället är att återvinna så mycket som möjligt. Möbelföretag behöver tänka på nya sätt för att gynna miljön och gynna arbetsplatser. Tjänster utformade för både personalen och arbetsplatsen med möbler som ett verktyg.

Möbler kan göra stor skillnad på en arbetsplats, rätt utformning och placering kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Det är också viktigt att möblerna är funktionella och anpassningsbara berättar Minna Ahvenkoski från möbelföretaget Martela.

Arbetsplatsen som alltid är optimalt dimensionerad
När en arbetsplats utformas bör den vara dimensionerad rätt. Börja med att se över utnyttjandegraden för att kunna justera så att alla ytor används så effektivt som möjligt. Vilka typer av rum och ytor behövs? Vad är det för typ av arbetsplats och vilka arbetsuppgifter behöver tillgodoses? En arkitektfirma behöver andra typer av möbler än en advokatbyrå exempelvis.

”Vi undersöker för att se vad som behöver förbättras på arbetsplatsen. Om personalen känner sig stressad eller oinspirerad kan det exempelvis bero på ledarskapet eller fastighetens utformning. Kanske behövs fler ytor för att kunna jobba enskilt och ostört”

Ledarskap som stöttar medarbetarna
Det kan vara svårt att engagera medarbetarna i en förändringsprocess. Ett bra verktyg kan vara olika typer av workshops riktat mot ledarna så att de får de bästa verktygen för att kunna stötta sina medarbetare.

På så sätt hittar medarbetarna ett arbetssätt där de känner sig produktiva. Workshopen förenklar och gör det möjligt att ta till sig ett nytt sätt att arbeta på, exempelvis aktivitetsbaserat arbetssätt.

Återvinning och förnyelse av möbler 
En trend som växer sig starkare i samhället är att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Vi ser allt fler företag som köper upp gamla möbler av olika företag och återanvänder. En soffa kan lätt förnyas genom att byta ut textilen och ett fungerande höj- och sänkbart bord går att förnya med en ny bordsskiva.

”Istället för att köpa nya möbler så kan man se över andra alternativ, t.ex. går det att hyra möbler. Man behöver inte äga allt eller göra stora investeringar.”

Andra alternativ är att köpa begagnat eller hyra möbler. De flesta företag som har uthyrning av möbler har oftast en ”nöjd-kund-garanti” då det går att ändra och justera om företaget exempelvis växer eller för företag som vet att de gillar ombyte.

FAKTARUTA
Martela är från början ett möbelföretag, sedan 1945 har de producerat och sålt möbler. Idag arbetar de med helhetslösningar för att hjälpa företag i hela förändringsprocessen. Martela är ett av de största möbelföretagen i Norden med sin bas i Finland.