Emotionell Intelligens – en förutsättning för att lyckas i arbetslivet

Experter inom HR-branschen anser att nyckeln till framgång i arbetslivet kan vara emotionell intelligens (EQ). För att kunna leda på rätt sätt och förstå sina medarbetare, krävs en ökad medvetenhet och en målinriktad utveckling av sitt EQ. Om de flesta medarbetarna har ett högre medvetande kring sitt EQ så är det garanterat en framgångsfaktor för företaget.

Många har hört talas om IQ som är ett verktyg för att sätta ett värde på människans intelligens och förmåga att förstå och se kopplingar mellan information. Men få har hört talas om EQ. EQ står för Emotionell Intelligens och är ett verktyg för att mäta människors förmåga att emotionellt uttrycka sig och förstå andra människors känslor, d.v.s. den empatiska förmågan. Med ökad medvetenhet kring hur vi känner och hur vi agerar på våra känslor, kan vi enklare ta smartare beslut och hantera kriser under arbetslivet.

”Att jobba med att få bättre EQ innebär konsekvent träning och målmedvetenhet. Det är som att gå på gymmet”. säger Linda Leister under en föreläsning om EQ på Wise Consulting

Varför är EQ medvetenhet bra?
Personer med ett högre EQ värde har en förmåga att hantera sina känslor och har generellt sett ett mer ödmjukt förhållningssätt till sina medarbetare. Det handlar om att hitta en balans och att kunna plocka fram sina känslor när det är givande för personen som hen interagerar med. Här nämns flera vinster med att öka sin medvetenhet kring sitt EQ.

• Bättre på att hantera stress
• Bättre på att kommunicera
• Bättre med problemlösning
• Bättre på att ta beslut
• Presterar bättre
• Ökat välbefinnande
• Personen får en ökad självinsikt och bättre impulskontroll.

”Olika yrken kräver olika personligheter och egenskaper. En läkare skulle inte må bra av att ständigt känna medlidande för sina patienter” – Linda Leister

Hur mäter man sitt EQ värde?
Det finns speciellt utformade tester med frågor som berör flera viktiga spår som exempelvis vår självkänsla, hur vi agerar i sociala relationer, den empatiska förmågan, beslutsfattande och hur vi hanterar stress och konflikter.

Vissa arbetsgivare gör dessa tester vid rekryteringen eller på sina anställda för att få en bättre bild av organisationen. Exempelvis kan testet visa att personen behöver bli bättre på att uttrycka vad denne tycker och känner eller visa tvärtemot att personen behöver öva på sin impulskontroll. Ökad impulskontroll hjälper till så att man inte tar förhastade, felaktiga beslut eller råkar uttrycka sig slarvigt och i vissa fall även elakt.

”Att träna på sin impulskontroll kan innebära att stanna upp och djupandas och sedan känna efter innan man agerar” – Linda Leister

Förbättra sitt EQ – går det?
Som alla tester är detta något som ska användas för att ge en hint om var personen ligger på skalan. Om personen genomgår en jobbig period i sitt liv så kan det ge utfall i testet. Men trösta inte för det går att jobba med sitt EQ och förbättra sina resultat. Till skillnad mot IQ som är ett någorlunda statiskt värde efter 20- års ålder, kan ens EQ stiga hela livet. Det som är viktigt att komma ihåg är att resultaten är personliga och man utgår alltid ifrån sig själv när man jobbar med EQ. Syftet är att bli medveten om sina brister och på ett positivt sätt vilja eliminera dessa och utvecklas som person både privat och i arbetslivet.

Ansågs för religiöst för forskningsvärlden
Under 80-talet var egenskaper som självmedvetenhet och medlidande något som ansågs vara religiöst inom traditionell psykologi. Få personer forskade därför kring detta. Men Daniel Goleman trotsade kritiken och valde att forska på munkar för att få en bättre förståelse kring dessa begrepp; medlidande och empati. Han mötte Dalai Lama, den religiösa och politiska ledaren inom den tibetanska buddhismen. Tillsammans skrev de boken ”Godhetens kraft”. 1995 släppte Daniel boken ”Emotionell Intelligens” och begreppet spred sig därefter. Men inte allt för fort, för vi har nyligen börjat förstå värdet av detta ett helt decennium senare. Det är först nu vi kan applicera denna kunskap på företagande, organisation, ledarskap och samarbete.