Digitalisera eller Dö – om förändring inom fastighetsbranschen

Intervju med Stefan Fölster

Chefsekonom på svenskt näringsliv, utbildad nationalekonom, professor på KTH och författare till boken Robotrevolutionen. Detta är bara några av alla de erfarenheter Stefan Fölster besitter. Stefan har alltid på något sätt arbetat med hur företag satsar på innovationer och en viktig slutsats han kan dra är att det finns vissa företag som tar för sig av och skapar den nya tekniken och så finns det vissa som blir överkörda. Stefan menar i stora penseldrag ”Digitalisera eller dö”.

Med hjälp av digitalisering kan man skapa genvägar som underlättar krångliga processer. Ny teknik har aldrig bara uppstått från ingenstans utan det är som sagt vissa som tar fram, formar och skapar efter behov som uppstår. Det behöver inte handla om stora investeringar. Det som är viktigt är nämligen att identifiera vad som faktiskt ger värde hos kunden och konsumenterna.

Något ett företag har stor vinning i är att ha personal som kan verksamheten och sedan har en känsla för att digitalisera den. De flesta människor är intresserade av ny teknik, menar Stefan, men de är också oroliga för den nya tekniken gör att beslutsmakten rinner de ur händerna. Ett exempel på detta är när Uppsala Landsting införde digitala journalsystem. Detta oroade läkarna då patienterna fick en större insyn i arbete.

De närmsta åren kommer inomhusklimatet och energiförbrukningen utvecklas. Nästa steg är sensorer av alla slag som kommer bli bättre och billigare. Många byggnader som används av människor kommer vara upprustade med mikrofon och vara uppkopplade. Om man exempelvis ska koppla upp sin dator så kan man säga det högt och det sker då per automatik. Detta är inte främst för att vara tidsbesparande utan dessa system minskar risken för nervösa situationer så som när man inte får igång projektorn.