Digitala verktyg i kontorsmiljöer

Med nya arbetssätt följer en digitalisering. Det uppstår allt fler appar och program som förenklar arbetslivet på kontoret. Denna listan uppdateras löpande. Vilka appar använder du, hör av dig med tips till oss på info@officeinsights.se. Här följer en kort genomgång.

Meebook – Individuell Coaching 
Meebook är en app som stöttar din utveckling din karriär. Skriv upp dina mål och få daglig inspiration för att nå dina mål. Från teori till praktiskt handlande. Appen har individuell coaching som får dig att reflektera över dina beteenden. Därför att förändring startar alltid inifrån. Meebook har ett ”Ledarprogram” som innebär att du som ledare kan följa dina medarbetares individuella mål och få en insikt i hur du på bästa sätt kan stötta dem i deras utveckling. Läs mer här.

Teambook – Förenklar samarbetet i grupper och i förändringsresor
Teambook fokuserar på arbeten i mindre grupper eller organisationen som sin helhet. I Teambook kan ni följa upp övergripande mål över en längre tid och se hela förändringsresan. Appen är bra vid övergången till ett nytt arbetssätt och förändringsarbeten på organisatoriska plan. I mindre grupper kan man exempelvis fördela arbetsuppgifterna bland medarbetarna och sätta deadlines för att sedan följa upp ifall samarbetet har fungerat bra och få svar på vad som behöver förbättras. Läs mer här.

Atea Mötesappar 
Boka mötesrum direkt i en app. Få tillgång till alla rum och information om vem som har bokat ifall att det är upptaget. Man kan också lägga upp en lista på sina favoritrum. Atea tillhandahåller även en app för papperslösa möten. Få information om mötet i förväg och följ med i texten under mötet, på så sätt har alla samma information. I appen kan deltagarna göra noteringar, rita och göra överstrykningar snabbt och enkelt. Atea har flera färdiga lösningar anpassat till kontorsmiljöer. Läs mer här.